ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านเด่นฮ่อม

20 มีนาคม 2021

ในปีนักบุญโยเซฟ   คุณพ่อวศิน  ฌานอรุณ   เจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ  บ้านเด่นฮ่อม คุณพ่อเธียรชัย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   และสภาภิบาลวัด  จัดฉลองวัด

            เริ่มด้วยแห่รูปนักบุญโยเซฟ  มาที่หน้าวัด เสกรูป  และเสกบ้านพระสงฆ์  แล้วตามด้วยพิธีมิสซา  เวลา 10.00 น.

มีเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  14 คน  หลังมิสซา  มีมอบรูปนักบุญโยเซฟ แก่บุคคลดีเด่น  5 ค น

มีมอบสตอเบอร์รี่  และข้าวแก่พระสงฆ์ผู้มาร่วมฉลองวัด

            การมาเยี่ยมสัตบุรุษครั้งนี้  ที่พิเศษคือชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านพักพระสงฆ์  ใช้เวลา 68 วันจนสำเร็จ ครูคำสอน  และชาวบ้านร่วมกันจัดและเก็บงานอย่างน่าประทับใจ

(ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

Recommended Posts