Skip to content

อำลารุ่น 4 บ้านมารีนา เชียงใหม่

6 มีนาคม 2021 เวลา 17.30 น.

เย็นวันเสาร์นี้ ซิสเตอรมารีนา เชียงใหม่ จัดพิธีมิสซา โอกาสนักศึกสำเร็จการศึกษาตัดเย็บเสื้อผ้า 5 คน และเริ่มทำงานแล้ว มีการมอบเกียรติบัตร และการอำลา โดยมีซิสเตอร์บ้านลำพูน พาคุณพ่อบรูโน ซอปเปลซ่า และคุณพ่อเฟอร์ดินันโด พิสโตเร มาร่วมพิธีมิสซา แสดงความยินดี
 
มีผู้ปกครองมาร่วมพิธีประมาณ 15 คน หลังรับประทานอาหาร มีการแสดงฟ้อนรำ ละคร และการเดินแสดงผลงาน ชุดที่นักศึกษาตัดเอง มีศิษย์เก่าแสดง และพี่ครูเดินแฟชั่นแสดงผลงานด้วย
 
แม้รุ่นนี้มีเพียง 5 คน จาก 4 เผ่า คือ ปกาเกอะญอ ม้ง อาข่า และลาหู่ แต่นักศึกษา เรียน และอยู่ ด้วยกัน ด้วยความรัก และช่วยเหลือกันจนสำเร็จ มีงานทำ เป็นความภูมิใจของครอบครัว และของเรา

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง