พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงนำการอธิษฐานภาวนา เพื่อผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากภัยสงคราม

การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย
ณ บริเวณลานวัด (Hosh al-Bieaa) ในเมืองโมซุล ประเทศอีรัก

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

พี่น้องชายหญิงและกัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย

        ขอขอบคุณอาร์ชบิชอปนาจีบ มิคาอีล (Najeeb Michaeel) สำหรับการกล่าวต้อนรับด้วยมธุรสวาจา และข้าพเจ้ารู้สึกกตัญญูต่อคุณพ่อราอิด กาลโล (Raid Kallo) และคุณกุตาย์บา อากา (Mr. Gutayba Aagha) เป็นพิเศษสำหรับการเป็นประจักษ์พยานชีวิตอันน่าประทับใจ

        ขอบคุณมากที่คุณพ่อราอิด (Raid) ได้เล่าให้พวกเราฟังถึงครอบครัวคริสตชนจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน  จำนวนศิษย์ของพระเยซูคริสต์ที่นี่ที่ลดลงอย่างมากตลอดจนทั่วภาคตะวันออกกลางเป็นอันตรายที่มิอาจคำนวณได้ ไม่เพียงแต่สำหรับปัจเจกบุคคลและชุมชนเท่านั้น แต่ยังต่อสังคมที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังด้วย สังคมที่เคยมั่งคั่งด้วยความศรัทธาทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ดุจผืนพรมที่จำต้องเสื่อมลงด้วยการเสียเส้นด้ายไปเส้นหนึ่งฉันใด ก็เหมือนกับสังคมที่สูญเสียสมาชิกไปคนหนึ่งฉันนั้น   คุณพ่อบอกพวกเราถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับชาวมุสลิมหลังจากกลับไปยังเมืองโมซูล คุณพ่อได้รับการต้อนรับด้วยความเคารพและความร่วมมือ ขอบคุณที่คุณพ่อแบ่งปันเครื่องหมายเหล่านี้ที่พระจิตทรงทำให้เจริญงอกงามในทะเลทราย และแสดงให้พวกเราเห็นว่านี่เป็นไปได้ที่จะหวังการคืนดีกันและการมีชีวิตใหม่

        คุณอากา (Aagha) ได้เตือนสติพวกเราว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงของเมืองนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันระหว่างประชากรที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับคำเชิญของคุณอากาที่จะไปเยือนชุมชนคริสตชนที่เมืองโมซุลเพื่อเริ่มทบทบาทในกระบวนการเยียวยาและการฟื้นฟู

        วันนี้พวกเราทุกคนร่วมใจกันส่งเสียงภาวนาไปยังพระเจ้าของผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายทุกคนจากภัยสงครามและความขัดแย้ง ณ เมืองโมซุล ผลกระทบจากสงครามและความเป็นอริกันนั้นชัดเจนมาก ช่างเหี้ยมโหดเพียงใดที่ประเทศนี้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งความศิวิไลซ์จะต้องพบกับเหตุการณ์ที่ป่าเถื่อนเช่นนี้ โบราณสถานที่นมัสการถูกทำลายและผู้คนนับพันทั้งมุสลิม คริสตชน และชาวยาซีดิสล้วนถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดจากผู้ก่อการร้ายขณะที่คนอื่นก็ถูกบังคับให้ต้องหนีตาย

        ในวันนี้พวกเรายืนยันความเชื่อมั่นของพวกเราว่าภราดรภาพจะยืนยาวกว่าการพิฆาตสังหารพี่น้องเพื่อนมนุษย์ ความหวังต้องมีอำนาจมากกว่าความเกลียดชัง สันติสุขต้องมีพลังมากกว่าสงคราม ความเชื่อนี้พูดเสียงดังกว่าเสียงแห่งความเกลียดชัง และการใช้ความรุนแรงในอดีต และจะไม่อาจถูกปิดปากให้เงียบได้ด้วยเลือดที่หลั่งโดยผู้ที่ใช้พระนามพระเจ้าในทางที่ผิด เพื่อเดินไปตามทิศทางแห่งการทำลายล้าง

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงนำเสนอบทภาวนา

        ก่อนที่พวกเราจะอธิษฐานภาวนาในนครโมซุลสำหรับผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากภัยสงครามในประเทศอิรักและในตะวันออกกลาง ข้าพเจ้าปรารถนาจะแบ่งปันความคิดบางประการกับพวกท่าน

        ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชีวิต ซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนี้จริง ๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็มีความผิดผิดที่ฆ่าพี่น้องชายหญิงของพวกเราในพระนามของพระองค์      

        ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข ซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนี้จริง ๆ ถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ผิดที่ทำสงครามในพระนามของพระองค์

        ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนี้จริง ๆ ถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ผิดที่เกลียดชังพี่น้องชายหญิงของพวกเรา

        บัดนี้ขอให้พวกเราร่วมใจกันภาวนาเพื่อผู้ที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายของสงครามทุกคน ขอพระเจ้าโปรดประทานชีวิตนิรันดรและสันติสุขที่ไม่รู้จักจบสิ้นพร้อมกับต้อนรับพวกเขาไว้ในอ้อมกอดเยี่ยงบิดาของพระองค์ ขอให้พวกเราภาวนาสำหรับตัวเราเองเช่นเดียวกัน ขอให้พวกเราไม่ว่าจะนับถือนิกายใด ดำเนินชีวิตในความสมานฉันและสันติสุขโดยรับรู้ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้า พวกเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน

บทภาวนาของพระสันตะปาปา        ข้าแต่พระเจ้าสูงสุดแห่งทุกกาลสมัย พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยความรักและไม่เคยหยุดยั้งที่จะประทานพระพรให้กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ของพระองค์ จากโพ้นทะเลแห่งความทุกข์และความตาย จากโพ้นการล่อลวงให้ใช้ความรุนแรง ความอยุติธรรม และผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมทุกชนิด พระองค์ทรงติดตามบุตรของพระองค์ไปด้วยความรักอันอ่อนโยนของพระบิดา

        พวกเราทั้งหลายชายหญิงต่างเมินเฉยในพระพรของพระองค์ แล้วยังมัวเมาอยู่แต่สิ่งที่เป็นโลกีย์วิสัย จนบ่อยครั้งพวกเราลืมคำแนะนำเรื่องสันติสุขและความสมานฉัน พวกเรามัวแต่ห่วงใยกับตัวเองและหวังเพียงผลประโยชน์เล็กน้อย เพราะไม่สนในพระองค์และในผู้อื่น พวกเราได้ปิดประตูให้กับสันติสุข สิ่งที่ประกาศกโยนาห์ได้ยินและรับบัญชาจากพระเจ้า สิ่งที่กล่าวถึงชาวเมืองนินิเวห์ถูกนำมากล่าวอีกครั้งหนึ่ง ความชั่วร้ายของมนุษย์ได้พุ่งขึ้นสู่สวรรค์ (เทียบ ยนา. 1: 2) พวกเราไม่ได้ชูแขนขึ้นสู่สวรรค์ (เทียบ 1 ทธ. 2: 8) แต่จากชาวโลกส่งเสียงร้องจากหยดเลือดที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง (เทียบ ปฐก. 4: 10) ในหนังสือประกาศกโยนาห์ ผู้อาศัยอยู่ในนครนินิเวห์ฟังคำเตือนของประกาศกของพระองค์ และได้พบกับความรอดด้วยการเป็นทุกข์ถึงบาป ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พวกเราขอมอบบรรดาผู้คราะห์ร้ายทั้งมวลที่ได้รับผลกระทบจากความเกลียดชังแด่พระองค์ พวกเราวิงวอนขออภัยจากพระองค์ และวอนขอพระหรรษทานแห่งการเป็นทุกข์เสียใจ ข้าแต่พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ – Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!

 (เงียบครู่หนึ่ง)

        ข้าแต่พระเจ้า ในเมืองนี้พวกเรามองเห็นเครื่องหมายสองประการ ซึ่งเป็นความปรารถนาของมนุษย์ตลอดกาลที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ นั่นคือสุเหร่าอัล-นูรี (Al-Nouri) ซึ่งมีหอคอยอัล-ฮัดบา (Al-Hadba) และหอสูงของวัดพระมารดาแห่งกาลเวลา (Our Lady of the Hour) ซึ่งมีนาฬิกาอายุนานนับศตวรรษเตือนใจผู้ที่เดินผ่านไปมาว่าชีวิตนั้นสั้นและเวลานั้นมีค่า โปรดสอนให้พวกเรารับรับว่าพระองค์ทรงมอบแผนการแห่งความรัก สันติสุข และการคืนดีกันไว้ให้กับพวกเรา และให้พวกเรารับน้อมรับคำเตือนใจไปปฏิบัติในยุคสมัยของพวกเราในช่วงระยะเวลาแห่งชีวิตในโลกของพวกเรา  โปรดให้พวกเรารับรู้ว่าโดยอาศัยเคื่องหมานี้พวกเราต้องนำไปปฏิบัติอย่างทันที ณ เมืองนี้และประเทศนี้ จึงจะสามารถสร้างเมืองที่พังทลายขึ้นมาใหม่ รวมทั้งหัวใจที่แตกสลายด้วยความทุกข์นั้นจะสามารถรับการเยียวยาได้ โปรดช่วยอย่าให้พวกเราใช้เวลาไปในการหมกมุ่นแต่เรื่องที่เห็นแก่ตัวของพวกเรา ไม่ว่าจะในฐานะปัจเจกบุคคลหรือเป็นกลุ่ม แต่เพื่อบริการรับใช้แผนการอันเปี่ยมรักของพระองค์ และเมื่อใดที่พวกเราเดินหลงทางไปขอโปรดให้พวกเราฟังเสียงที่แท้จริงแห่งผู้แทนของพระเจ้า และแสดงความทุกข์เสียใจในเวลาอันควร มิฉะนั้นแล้วพวกเราจะเผชิญกับการทำลายและความตายอีก

        พวกเราขอมอบบุคคลเหล่านั้นไว้กับพระองค์ที่ช่วงชีวิตในโลกนี้ที่ถูกตัดให้สั้นลงด้วยน้ำมือที่ใช้ความรุนแรงของบรรดาพี่น้องของตนเอง พวกเรายังอธิษฐานวิงวอนพระองค์สำหรับผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายนั้น ขอให้พวกเขาเสียใจ รู้สำนึกด้วยอำนาจแห่งพระเมตตาของพระองค์

        ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่พวกเขา และประทานแสงสว่างให้ฉายรัศมีนิรันดรไปยังพวกเขาด้วยเทอญ

        ขอให้พวกเขาพักผ่อนในสันติสุขนันดรด้วยเทอญ  อาแมน

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทรำพึงและคำภาวนาของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไต่ตรอง)

Recommended Posts