Skip to content

เหตุผลที่พระสันตะปาปาเสด็จอิรัก

โดย คุณพ่อ Rif’at Bader
ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและสื่อ
จาก World Mission กุมภาพันธ์ 2021

อิรักเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์ประเทศหนึ่ง อับบราฮัม ได้เดินทางจากเมืองอูร์ แห่งคัลเดียน มุ่งสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ประกาศกโยนาห์ได้อาศัยในเมืองนินะเวห์ เทศน์ให้กลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้า ยังเป็นประเทศที่ประชากรอพยพในพันธสัญญาเดิม ในระหว่าง “การอพยพ” สู่บาบิโลน (Barham Salih) ประธานธิบดีของอิรัก ได้เชิญโป๊ปฟรังซิสมาจาริกแสวงบุญสู่ดินแดนเมโสโปเตเมีย

ประการที่สอง พระศาสนจักรคาทอลิกในอิรักได้เชิญโป๊ปด้วย

พระศาสนจักร คาทอลิกในอิรักหมายถึง

  • พระศาสนจักรคัลเดียน ที่มีพระคาร์ดินัล หลุยส์ ราฟาแอล ซาโก
  • พระศาสนจักรซีเรีย ซึ่งมีมรณสักขีจากการระเบิดที่วัดแม่พระ (Our Lady of Salvation) เมื่อ 10 ปีก่อน
  • พระศานจักรละติน มารอไนท์ กรีก คอปติก และอาร์เมเนียน

การที่ โป๊ปฟรังซิสเสด็จอิรัก เพราะไม่นานมานี้ถูกพวก ไอซิส เบียดเบียน จนต้องหนีออกจากที่ราบนินะเวห์และเมืองโมซุล ออกไปประเทศอื่นๆ (ค.ศ. 2014-2019) โป๊ปจึงเสด็จเพื่อให้กำลังใจชุมชนคริสตชนที่นี่ที่ประสบความวุ่นวายทางการเมืองหลายประการ มีสงครามและการต่อสู้ภายในประเทศ โป๊ปทรงต้องการให้กำลังใจ บรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในดินแดนของบรรพบุรุษ แม้มีการถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง

พระองค์จะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่เมือง เออร์บิล (Erbil) ที่ได้อพยพมาจากเมือง โมซุล (Mosul) และที่ราบนินะเวห์

โมซุล และ การากอช (Garagosh)

โป๊ปต้องการส่งเสริมการเสวนา และการอาศัยอยู่รวมกันระหว่างหลายศาสนา กับชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ พระองค์ทรงต้องการเน้นความรู้สึก ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในการอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง หลังจากที่ได้เซ็น เอกสาร “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” (Fratelli Tutti)

พระองค์จะส่งสารแห่งสันติภาพ การเสวนาภราดรภาพ ความร่วมมือเพื่อสร้างชาติให้เข้มแข็งหลังจากสงครามอันขมขื่น เพื่อความหวังท่ามกลางชาวอิรัก เป็นพิเศษสำหรับบรรดาเยาวชน

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ (แปล)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง