Skip to content

ประชุมและเยี่ยมเยือนโครงการผู้สูงอายุ บ้านเด่นฮ่อม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมทำความเข้าใจโครงการผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุและอสม. ทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องกิจกรรมที่มีอยู่ในโครงการวางแผนงาน ในการเยี่ยมผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนเป้าหมาย หมู่ที่ 9 บ้านเด่นฮ่อม ต.3 บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วม 20 คน อสม. 5 คน คุณพ่อ 1 องค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา 2 คน ฝ่ายงานแพร่ธรรม 1 คน เสริมกิจกรรมดีๆ ที่ผู้สูงอายุและอสม. ควรรู้และนำปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับปีนักบุญยอแซฟ วิทยากรโดยคุณสุนทร วงศ์จอมพร หลังจากประชุมเสร็จมีโอกาสไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ลำบากป่วยติดบ้านติดที่นอน 2 คน

(ประภา วงศ์จอมพร รายงาน)