วัคซีน และ มโนธรรม

ชีวิตของเราคริสตชน มุ่งสู่อาณาจักรพระเจ้า เป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรต แต่ช่วงเวลานี้หลายประเทศพูดถึง ‘วัคซีนโควิด -19’ มีรายการสัมภาษณ์ บาดหลวงคริสตีโน บูแวต (Fr. Cristino Bouvette) ที่ทำงานอภิบาลนักศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นในอเมริกา (Ken Yasinski) เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผมเห็นว่าน่าสนใจ จึงขอสรุปมาเล่าสู่กันฟัง

ถาม       (Ken Yasinski) หากมีใครมาถามว่า เราควรฉีดวัคซีนไหม


ตอบ       (Fr. Cristino Bouvette) มันง่ายที่เราจะตอบว่า ‘ควร’ หรือ ‘ไม่’ หรือ ‘อนุญาต’ หรือ ‘ไม่’ แต่พระเจ้าสร้างเราให้มีภาพลักษณ์ของพระองค์ มีเสรีภาพมีเหตุผล เราจึงควรพยายามใช้เหตุผลก่อนตัดสินใจ เราควรรู้ว่าวัคซีนคืออะไร มีประโยชน์มีโทษอะไร มีงานวิจัยอะไร ผมจะถามว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีน?


ถาม       ชาวบ้านอาจจะไม่สามารถหางานวิจัยอ่าน เราจะหวังให้ทุกคน หาข้อมูลได้หรือ?


ตอบ       ผมไม่ได้หมายความว่า เราทำแบบเดียวกัน แต่เราอาศัยข้อมูลมากมาย เรามีพระหรรษทาน เราควรเริ่มด้วยการภาวนา เพื่อการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ (discern) เรามีข้อมูลข่าวสารอาศัยโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มากมาย แล้วฟังเสียงของพระจิตเจ้า หากยังไม่มีข้อมูล ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจ … ทุกคนทำได้


ถาม       โป๊ปฟรังซิสบอกว่า เราทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน .. แล้วเราจะทำอย่างไร?


ตอบ       อะไรที่ไม่ลงรอยกัน (inconsistency ) โป๊ปตรัสก็จริง แต่คาร์ดินัล นิวแมน บอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้นำ โป๊ปเป็นผู้แทน (Vicar) … นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ตรัส ก็จริง แต่เราอย่าเกียจคร้าน เรามีคำสอนของสภาสังคายนา … เราปฏิเสธวัคซีนได้ โป๊ปตรัส เป็นความคิดเห็นของพระองค์ . เราอย่าให้พวกมากลากไป Relativism (สัมพัทธนิยม) เราต้องมีเหตูผล ตัดสินใจ … เราต้องรับผิดชอบเอง


ถาม       สื่อสารสังคม พูดถึงการฉีดวัคซีน … โป๊ปตรัส … แล้วมีคนมาถามบาดหลวงว่าเราควรฉีดวัคซีนไหม ในฐานะผู้อภิบาลควรจะตอบอย่างไร?


ตอบ       นี่เป็นสิ่งที่ขาดไปในสื่อ เพราะไม่ใช่การเสวนา คือพูดข้างเดียว เราเป็นสิ่งสร้างที่มีเหตุผล เราต้องเสวนา มีสโลแกนมากมาย บางครั้งเราไม่เข้าใจ (“วัคซีนโควิด -19 คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย” วีระฯ) เราควรคุยกัน ไม่ใช่ส่งข้อความต่อกันไปโดยไม่รู้เหตุผล … ไม่รับผิดชอบ บาดหลวงส่งความคิดเห็นในสื่อต่างๆ ก็เป็นเพียงความคิดเห็น


ถาม       เราควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด หรือไม่


ตอบ       1. เราควรหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผมศึกษามาว่า ‘ไม่ดี มันเร็วเกินไปไหม’ … ทั่วโลกต้องการวัคซีน . ทำให้เร่งรีบเกินไป
2. การทดลองเป็นอย่างไร ควรทดลองกับสัตว์ก่อนไหม มีบางคนมองว่าวัคซีนจะเปลี่ยน DNA ผมไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ ผู้รู้ ดูการทดลอง …
3. บางคนตอบว่า ยังไม่ต้องรีบฉีดวัคซีนก็ได้ … รอก่อน … ไม่ใช่ตอบง่าย ๆ โดยไม่คิด


ถาม       สื่อต่างบอกว่า ‘ต้องฉีดวัคซีน’ แต่คุณบอกว่า ‘รอก่อน’


ตอบ       ผมไม่สามารถวิจารณ์ แต่ผมเป็นผู้รับผิดชอบสุขภาพของผม คนอื่นจะบอกว่า ‘ต้องรีบ’ แต่เรายังไม่แน่ใจ ผมคิดว่า ช้าๆ ฟัง ถามคำถาม คุยกัน หากว่าสงสัย ไม่ถูกต้อง ก็ชี้แจงกันจงไว้ใจพระเจ้า สวดภาวนา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทำสิ่งที่ให้พระเจ้าพอพระทัยเป็นอันดับแรกครับ
(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป)

Recommended Posts