Skip to content

ฉลองวัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว

6 กุมภาพันธ์ 2021

ตามปกติ วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงนักบุญไมเกิลการีกอยส์ สงฆ์ผู้ตั้งคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง เจ้าอาวาส จัดวันนี้เพื่อให้มีนักเรียนอยู่ร่วม และมีพิธีศีลกำลังให้นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 30 คน


9.30 น. นักเรียนและสัตบุรุษ ต้อนรับหน้าวัด พิธีมิสซาเริ่มเวลา 10.00 น. เฉพาะนักเรียนหอพักหญิงของโรงเรียนเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ (350 คน) นักเรียนหอพักชายของโรงเรียนศีลรวี (44 คน) ยังมีสัตบุรุษจากวัดสาขา หมู่บ้านในเขต จากเมืองงาม ห้วยบง อาสนวิหารพระหฤทัย น่าจะประมาณ 700 คน พระสงฆ์ประมาณ 24 คน
หลังมิสซา มี ศิษย์เก่าของโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นตัวแทนฝ่ายปกครอง อาจารย์ภักดี ตัวแทนอาวุโสของศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ กล่าวถึง พันธกิจร่วมกัน

มีการแสดง 5-6 ชุด จากเยาวชน และผู้ใหญ่ เผ่าต่างๆ

มีการแข่งขันฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล
บ้านเอมมาอุส ขากลับเชียงใหม่ ประมาณบ่ายสามโมง ผ่านบ้านปางกว้าง ต.อินทขิล อ.แม่แตง แวะเยี่ยมบ้านเอมมาอุส มีคุณวิไลวรรณ โภคทวี (คุณเก็บ) และเจ้าหน้าที่ 3 คน ต้อนรับ และพาชมบริเวณ พันธกิจของบ้านนี้คือคอยช่วยเหลืออดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้มีที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ คณะเยสุอิตสนับสนุนตั้งแต่ ค.ศ.2016 ครับ