คาร์ดินัลมือเลอร์ประณามการรีเซทใหม่ครั้งใหญ่

5 กุมภาพันธ์ 2021 Life Site News

พระคาร์ดินัลได้เตือนว่าเป้าหมายของพลังขับเคลื่อนใหม่  เป็นการร่วมมือระหว่างธาตุแท้นายทุนใหญ่กับจีน   เป็นการควบคุมล้วนๆด้านความคิด  คำพูด  และการกระทำ 

พระคาร์ดินัลเกอร์ฮาร์ด  มือเลอร์  สมณมณตรี(กิตติคุณ)กระทรวงข้อความเชื่อ  ได้วิจารณ์เรื่อง  การจัดใหม่ครั้งใหญ่  (Great  Reset) ที่ Davos  World  Economic  Forum  การประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดาวอส   ได้สนับสนุน   โดยท่านกล่าวเตือนว่าหน่วยงานนายทุนชาติตะวันตกจับมือกับจีนคอมมิวนิสต์  จะเกิดระบบ สังคมนิยมรวมนายทุน ใหม่ 

บรรดานายทุนก็ได้กำไร  ประเทศชาติตะวันตก ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี  ร่วมือกับจีนคอมมิวนิสต์  จะรวบอำนาจควบคุมเศรษฐกิจโลก  เช่นที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 ทำให้มีการควบคุมเสรีภาพ  ใช้ วิกฤติสุขภาพ  เป็นข้ออ้าง 

การรีเซทครั้งใหญ่  เป็นโครงการที่อ้างวิกฤติโคโรน่า19 แล้วควบคุมการดำเนินชีวิตของเรา  ควบคุมเศรษฐกิจ  และพื้นฐานชีวิตสังคมได้ 

WEF จะสร้างระบบเศรษฐกิจ  และสังคม  แบบใหม่  เรียก  คำทำนาย  8 ประการ  สำหรับโลกปี 2030  

Davos เป็นชื่อเมืองในประเทศสวิส  ที่ได้จัดการประชุมนี้ใน ค.ศ. 2020  

ในวีดีโอ  บอกว่า “คุณจะไม่เป็นเจ้าของอะไรเลย  คุณจะมีความสุข  คุณต้องการอะไรก็เช่า  แล้วโดรนจะมาส่งให้  จะเลิกการมีสมบัติส่วนตัว (นี่ไงความคิดแบบสังคมนิยม) คุณค่าพื้นฐานด้านศาสนาคริสต์ ที่ชาติตะวันตก เคยมี จะถึงจุดจบ 

แล้วมนุษย์จะยึดคุณค่าอะไรในชีวิต…  มันจะควบคุมความคิด  คำพูด และการกระทำ  ดูผลของโลกดิจิตัลทุกวันนี้  มีผลกระทบชีวิตมนุษย์อย่างไร   มันกำลังสร้างมนุษย์ให้เป็นแบบเดียวกัน  ควบคุมได้ง่าย…  การเมืองยอมรับทฤษฎีนี้ว่าถูกต้อง…  การไว้ใจแบบตาบอดต่อทัศนคติของบรรดาผู้นำของสังคมเปิดแบบนี้  ปฏิเสธความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง…. นี่เป็นขบวนการแบบเผด็จการ  ที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นสัตว์ประหลาด  เหมือนการทดลองที่ โซเวียคอมมิวนิสต์เคยทำให้เกิดพร้อมกับการปฏิวัติอุตสากรรม 

…ในเดือนตุลาคม  2020 พระคาร์ดินัลมือเลอร์ได้ให้ข้อสังเกตการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ  ว่าจะเกิดผลร้ายต่อสหรัฐ  และประชาธิปไตยของโลก  เป็นพิเศษพลังเติบโตของจีน..เผด็จการของจีนจะเพิ่มอำนาจในโลกเหมือนสมัยนาซี   “คุณไม่เป็นอะไรเลย  รัฐเป็นทุกสิ่ง” หรือพูดอีกแบบหนึ่งทุกสิ่งเป็นของประชาชน  และรัฐอยู่คอยรับใช้ความดีส่วนรวม 

…เดือนมกราคม 2021  การปกครองของประธานาธิบดี โจ ไบเดิ้น  จะทำลายคุณค่าของศาสนาคริสต์ …เน้นอำนาจการเมือง  สื่อสารมวลชน  และเศรษฐกิจ   เขาเริ่มส่งเสริมการทำแท้ง  วาระ LGBT  การใช้ยาเสพติดให้ถูกกฎหมาย 

คริสตชนต้องขัดค้านวาระเหล่านี้  แม้เราไม่มีอำนาจพอในการพิจารณาอนุมัติกฎหมาย  แต่เราต้องไม่ร่วม  และไม่เฉยเมยกับสิ่งชั่วร้ายนี้ 

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุป
6 กุมภาพันธ์ 2021

Recommended Posts