Skip to content

วันที่ 21 มกราคม ระลึกถึง นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

( St Agnes, Virgin & Martyr, memorial )

นักบุญอักแนส เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสูงทั่วทั้งพระศาสนจักร ชื่อของท่านนักบุญปรากฏอยู่ใน “บทขอบพระคุณ” ในบูชามิสซา (The Canon of the Mass) เรารู้ความจริงแน่ๆ เกี่ยวกับชีวิตแสนสั้นของเธอน้อยมาก แต่จากความรู้น้อยนิดที่เกี่ยวกับเธอนั้น มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ เธอปรารถนาอย่างยิ่งจะถวายชีวิตของเธอแด่พระคริสตเจ้าแต่เพียงผู้เดียว และได้ปฏิเสธอย่างสุภาพต่อชายหลายคนที่หมายปองในตัวเธอ นี่ทำให้เธอถูกจับไปอยู่ในสถานโสเภณี แต่ไม่มีใครได้สัมผัสเธอ เธอมักจะประกาศว่า “พระคริสต์ทรงเป็นเจ้าบ่าวของดิฉัน พระองค์ทรงเป็นผู้เลือกดิฉันก่อน และฉันจะเป็นของพระองค์ผู้เดียว” ตามตำนานเล่าว่า เหตุการณ์นี้เกิดราวต้นศตวรรษที่ 4 โดยที่อักแนสเป็นคนที่ร่ำรวยและเป็นคนสวย แต่เธอปฏิเสธหนุ่มๆ ชาวโรมันทุกคน บางคนพยายามบังคับให้เธอแต่งงานด้วย มิฉะนั้นจะฟ้องว่าเธอเป็นคริสตชน เวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการเบียดเบียนคริสตชนในสมัยของพระจักรพรรดิดิโอเคลเตียน (The Emperor Diocletian) ในเมื่อเธอไม่ยอม จึงถูกทรมานในหลายรูปแบบ แต่เธอก็ยังกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องผู้ที่เป็นของพระองค์” ที่สุด ผู้ปกครองโรมันได้ตัดสินประหารชีวิตเธอ ขณะนั้นเธอมีอายุแค่ 13 ปีเท่านั้น เราไม่รู้ว่าเธอถูกประหารด้วยการตัดศีรษะหรือถูกแทงทะลุลำคอ อย่างไรก็ตาม นักบุญอักแนสได้หันคอให้กับเพชฌฆาตและยอมรับความตาย ร่างของเธอถูกฝังไว้บนพื้นที่ของครอบครัวเธอที่ถนนโนเมนตานา (Nomentana) ห่างจากกรุงโรมไปประมาณหนึ่งไมล์ครึ่ง มีการสร้างบาสิลิกาขึ้นเหนือหลุมศพของเธอในปี ค.ศ.324 และต่อมาพระสันตะปาปา Honorius ได้ทรงสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดในปี ค.ศ. 630 และยังคงตั้งอยู่เรื่อยมานับแต่บัดนั้น ถือเป็นเพชรเม็ดงามของสถาปัตยกรรมโรมันแบบเก่าเลยทีเดียว

จากความมีชื่อเสียงของเธออันเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างแพร่หลาย เล่าขานกันว่า เมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินอยากจะให้พระธิดาของพระองค์ทรงรับศีลล้างบาป พระองค์ทรงโปรดให้ทำพิธีใกล้จุดที่ฝังร่างของนักบุญอักแนส
นักบุญอักแนสเป็นองค์อุปถัมภ์ของความบริสุทธิ์ ของเยาวสตรีโดยทั่วๆไป ตามธรรมประเพณีได้ยกย่องเธอเสมอว่าเป็นแบบอย่างของความบริสุทธิ์ ความถ่อมตน และการที่เธอสามารถรักษาความเชื่อของเธอ แม้ว่าจะถูกล่อลวงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งถูกข่มขู่ และได้รับความทรมาน

ในทุกๆปี วันที่ 21 มกราคมนี้ที่เป็นวันระลึกถึงท่านจะมีการนำลูกแกะสีขาว 2 ตัว – สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ – นำมาอวยพรอย่างสง่าบนพระแท่นในวัดของนักบุญอักแนส และจะนำไปถวายพระสันตะปาปา และจากขนของพวกมัน ต่อมาจะนำไปทำ “ผ้าแถบคล้องคอ” (Pallium – a) ที่พระสันตะปาปาจะส่งให้พระอัครสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑล (The Metropolitan) ทั่วโลก เพื่อสวมใส่ในพิธีกรรม อันเป็นสัญลักษณ์ถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขากับพระองค์อย่างครบสมบูรณ์ในตำแหน่งหน้าที่พระสันตะปาปาของพระองค์ (“the plenitude of pontifical office”)

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ
จากหนังสือ 1. Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe
2. A Calendar of Saints ; เขียนโดย James Bentley)