Skip to content

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

1-2 มกราคม 2021

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2021

          – 9.00 น. เช้าถวายมิสซาที่สำนักมิสซัง สมโภชแม่พระมารดาพระเจ้า ขอบคุณและขอพร ในตอนบ่ายเดินทางไปวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ เป็นเจ้าอาวาส มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเขตวัด

          -19.00 น. ฉลองคริสต์มาส ของเขตวัดนี้ คุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นประธานมิสซา ภาษาปกาเกอะญอ เริ่มที่หน้าวัดด้วยการอ่านพระวรสาร (มธ.2โหราจารย์ ติดตามดาว มาเฝ้าพระกุมาร)) และการชักดาวขึ้นยอดวัด มีชาวบ้านมาร่วมฉลองเต็มวัด ประมาณ 500 คน

          หลังมิสซา ประมาณ 20.30 เริ่มกิจกรรมบนเวที การแสดงร้องเพลง และมีสอยดาว

          เช้าวันที่ 2 มกราคม (อากาศหนาว 12 องศา C.)

          7.30 น. ไปเสกบ้านใหม่ ของพ่อแม่โมโด่ะแอน (ใกล้บ้านมาสเตอร์โก)

          9.50 น. มีการแสดงกระทบไม้ ของเด็กๆ และมิสซา ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัด (ปีที่ 64) ปกติสัตบุรุษจะนั่งแยกชาย – หญิง แต่วันนี้ นั่งเป็นครอบครัว ชาวบ้านมาประมาณ 400 คน
ชาวบ้านมีธรรมเนียมทำบุญข้าวให้วัด ในวันฉลองวัด กองอยู่หน้าวัด เพื่อให้วัดใช้ และทำบุญไปยังศูนย์อื่นๆที่จำเป็น
บทอ่านเป็นเรื่อง อับราฮัม บรรพบุรุษความเชื่อของชาวยิว ผมจึงขอให้คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ แบ่งปันว่าใครคือผู้นำความเชื่อมาที่หมู่บ้านนี้ มีเด็ก และผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 11 คน

          ผมมอบสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” ให้พ่อหลวงสนั่น เชอร์ หัวหน้าคริสตชน เป็นสัญลักษณ์ถึง “ปีนักบุญโยเซฟ”

          หลังมิสซารับประทานอาหาร ป้าน้อยกับคณะจากอาสนวิหารเชียงใหม่ทำอาหารและขนมสาคูเผือกมาเสริม ภาคบ่าย มีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล

          มีการเชิญรูปพระหฤทัยพระเยซูเจ้าไปป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน มีอาสาสมัครเฝ้าดูแล คณะเซนต์ปอลฯ ได้เคยสนับสนุนเดินท่อน้ำไปยังหมู่บ้าน (เกือบ 10 กิโลเมตร) ก่อนกลับเชียงใหม่ พ่อมีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่ง ภาวนา และเสกบริเวณบ้านให้ สำหรับผมการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันนี้ มีความหมายดีสำหรับหน้าที่และต่อบรรดาสัตบุรุษ