Skip to content

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

19 ธันวาคม 2020

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 รอบที่สองทำให้ต้องยกเลิกการฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน   คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ เป็นเจ้าอาวาส  แต่ก็มีการเสกวัดสาขาที่ห้วยปูแกง ซึ่งเป็นชาวกะยัน (กะเหรี่ยงคอยาว) 17 ครอบครัว  ประมาณ 80 คน สมควรที่จะมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและสวดภาวนา

จากการรายงานของคุณพ่อเจ้าวัดและ ครูลูกาทำให้ทราบว่า ชาวบ้านตั้งใจสร้างวัด  โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ  จากพี่น้องที่ต่างประเทศ  แต่มีการแพร่ระบาดโควิดทั่วโลก  ทำให้มีความลำบากทั่วโลก  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก คุณ วราภรณ์  พันธุมจินดา  (530,000 บาท)  ป้าน้อยหนึ่งแสนบาท   และพี่น้องอีกบางคน   สองแสนกว่าบาททำให้ ความฝัน และความตั้งใจสำเร็จ

ประมาณเก้าโมงเช้า  พ่อไปถึง ชาวบ้านให้ใส่เสื้อสีแดง ตามวัฒนธรรมชองเขา ข้ามฟาก มาถึงวัด  จึงนั่งสนทนาเรื่องความเชื่อ  กับเด็กและเยาวชน  10 คน  ที่จะรับศีลกำลัง

ก่อนสิบโมงปลูกต้นไม้ที่หน้าวัด เป็นสัญลักษณ์ ปีเลาดาโตซี แล้วจึงเริ่มพิธีเสก และพิธีขอบคุณพระเจ้า  ซิสเตอร์มารีอาและเยาวชนร้องเพลงดีมาก  ซิสเตอร์แม่ปอนช่วยจัดดอกไม้ ชาวบ้านและอาสาสมัครจากอาสนวิหารทำอาหารเลี้ยง

วัดสาขาหลังนี้  เป็นบ้านแห่งการภาวนา  ที่ชาวบ้านภูมิใจ  โดยได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องที่อื่นๆ ทำให้เราเข้าใจว่า “วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร”ช่วยเหลือ  นำสันติสุขและความยินดีมาให้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สังฆมณฑลเชียงใหม่