คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 ภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตภาคเหนือได้ประชุมเขตที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมิสซาเพื่อโมทนาพระคุณเป็นพิเศษในโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมกันนี้คณะได้เชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับคุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ที่ได้มาให้การอบรมแก่ยุวภคินีในช่วงนี้ด้วย และหลังมิสซาได้มีพิธีการร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองศาสนนาม

(ขอบคุณภาพข่าวจากคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ)

Recommended Posts