ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 คุณพ่อและเจ้าหน้าศูนย์มิสซังฯ ร่วมมิสซาฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ที่วัดน้อยศูนย์มิสซังฯ หลังมิสซาได้มีทานอาหารเที่ยงด้วยกันแบบเรียบง่ายกันเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

Recommended Posts