Skip to content

21 พฤศจิกายน ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

(Presentation of the Blessed Virgin Mary, memorial)

– มีหนังสือ 3 เล่มบันทึกเรื่องนี้ไว้คือ

1) Protoevangelium of St. James

2) งานเขียนศตวรรษที่ 2 ชิ้นหนึ่ง

3) Pseudo-Matthew คือ งานที่อ้างว่าเป็นของมัทธิว (แต่ไม่ใช่ฉบับที่รับรองว่าเป็นพระคัมภีร์)

ทั้ง 3 ไม่นับว่าอยู่ในสารบบพระคัมภีร์ กล่าวว่า :

นักบุญโยอากิม และนักบุญอันนา เพื่อทำตามที่บนบานไว้ จึงได้นำลูกสาวอายุ 3 ขวบ คือ มารีย์ จากเมืองนาซาเร็ธไปที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม (ราว 80 ไมล์) ไปที่นั่นเพื่อได้รับการศึกษาโดยบรรดาสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์ และพร้อมกับพรหมจารีย์รุ่นเยาว์คนอื่นๆ ถวายตนรับใช้พระเจ้า

– เรื่องวันกำหนดที่เลือกวันที่ 21 พฤศจิกายน ก็คือ วันนี้เป็นวันเสกวัดแม่พระของเราที่กรุงเยรูซาเล็ม (Our Lady in Jerusalem) ในปี ค.ศ.543

– แม้เป็นเรื่องเพียงตำนาน แต่วันฉลองนี้ก็เสนอสนองความสำคัญที่เป็นจุดมุ่งหมายทางเทววิทยา ผนวกเข้ากับวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และวันฉลองแม่พระบังเกิด เป็นการเน้นความศักดิ์สิทธิ์ที่แม่พระทรงได้รับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของพระนางบนโลกนี้ ซึ่งสืบเนื่องมาตลอดตั้งแต่วัยเด็ก และวัยต่อๆไป ว่าเป็นผลของการอุทิศตนอย่างครบสมบูรณ์ของพระนางต่อพระเจ้า

แม่พระได้เผยให้กับนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการีว่า พระนางได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะ “มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบิดาของพระนางแต่เพียงผู้เดียว และตั้งพระทัยตลอดว่าจะทำให้พระองค์พอพระทัยมากที่สุด” พระนางทรงปรารถนายิ่งนักที่จะได้รับพระหรรษทานและฤทธิ์กุศลเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อสมจะได้เป็นข้ารับใช้ของพระองค์

การเป็น “ทาสีขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หมายถึง การปฏิบัติฤทธิ์กุศลความสุภาพถ่อมตน ความรักและความนอบน้อมเชื่อฟัง จนกระทั่งพระนางจะทรงกลายเป็นพระวิหารที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะสร้างขึ้นโดยมือมนุษย์ใดๆ

พระเจ้าทรงพำนักอยู่ในพระนางในรูปแบบที่แสนมหัศจรรย์ และทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระนาง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่พิเศษแต่หนึ่งเดียวของพระนางในแผนการช่วยให้รอดของพระองค์

ในขณะเดียวกัน ความล้ำค่าของพระนางส่องสะท้อนมาถึงพวกเรา ซึ่งเป็นลูกๆของพระนาง พวกเราจะกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าด้วย ในรูปแบบการถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ไป เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในงานกอบกู้ของพระองค์

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)