Skip to content

ขอร่วมยินดีกับคณะพระมหาไถ่

24 ตุลาคม 2020

แม้ในช่วงปีที่ผ่านมา  สงฆ์อาวุโสของคณะพระมหาไถ่ต้องจากไปถึง  3 คน  แต่วันนี้มี  พระสงฆ์ใหม่ 2 คน  คือ

  • คุณพ่อ โจเซฟ ธนพงษ์  สว่างธรรมกุล      (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
  • คุณพ่อ เจมส์  พีรพัทร  วิจิตรวงศ์              (จังหวัดนครสวรรค์)

พิธีมิสซา  เวลา 10.00 น. ณ  วัดพระมหาไถ่  กรุงเทพ

นักบุญอัลฟอนโซ ตั้งคณะพระมหาไถ่ 288 ปี  และมิชชั่นนารี่  4 ท่าน  มากับเรือ  จากรัฐแคลิฟอร์เนีย  ถึงท่าเรือเกาะสีชัง  วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 (72 ปี) วันนี้มีสมาชิกประมาณ  55 คน  ในประเทศไทย

ผมมีโอกาสไปคุกเข่าต่อหน้าตู้ศีลมหาสนิท  และรูปพระเยซูเจ้ากางแขนสู่ฟ้า  เตือนใจให้เราต้องรักศีลมหาสนิทยิ่งขึ้น  และอธิฐานภาวนามากขึ้น  “เพราะ ข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่ คนงานมีน้อย”

ขอบคุณพระเจ้า  ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนให้มีกระแสเรียกในประเทศไทย

ท่านเป็นสงฆ์นิรันดร์

เพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในโลก

โดยมิได้ปรารถนาหาความสุขแบบโลก

เป็นสมาชิกของแต่ละครอบครัว

แต่มิได้เป็นของครอบครัวใด

เพื่อร่วมความทุกข์  กับทุกคน

เพื่อเจาะถึงความลับทุกประการ

เพื่อเยียวยารักษาทุกบาดแผล

เพื่อนำมนุษย์ไปหาพระเจ้า

และถวายคำภาวนาของพวกเขา  แด่พระองค์

เพื่อนำพระพรจากพระเจ้ากลับมาให้มนุษย์

เพื่อนำการอภัย   และความหวัง

โดยมีหัวใจ  ที่รัก เมตตา

และหัวใจที่รักษาความบริสุทธิ์

เพื่อสั่งสอน  และเพื่อให้อภัย

ให้กำลังใจ  และอวยพรเสมอ

ช่างเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์…ของท่าน

พระสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์)
ขอขอบคุณรูปถ่ายของคุณ Chaiyo Kitkrailard

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง