Skip to content

เสกวัดน้อย บ้านป่าตึงงาม เขตวัดห้วยบง

เสาร์ที่ 12 กันยายน 2020

วัดแม่พระยกขึ้นสวรรค์ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว อยู่ในเขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ (เบธาราม) เป็นเจ้าอาวาส
 
มีสัตบุรุษประมาณ 10 ครอบครัว (45 คน) มีวัดหลังแรกประมาณ ค.ศ.1995 (25 ปี) แต่เนื่องจากวัดน้อยหลังนี้ อยู่ติดกับบ้านชาวบ้านมากซึ่งต่างความเชื่อ จึงขอสร้างวัดน้อยหลังใหม่ โดยซื้อที่ดินใหม่ ประมาณ 3 ไร่ อยู่บนเนิน บรรยากาศห้อมล้อมด้วยภูเขา ชวนให้ภาวนาสรรเสริญพระเจ้ามากกว่า ได้รับการสนับสนุนซื้อที่ดินจากเจ๊เฮียง วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และครอบครัว “บุญอนันตบุตร” สร้างวัด
 
คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง หัวหน้า เขต 3 เชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานครั้งนี้ มีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำนวนมาก จากกรุงเทพ (ประมาณ 40 คน )
 
พ่อเห็นความร่วมมือของชาวบ้านมาร่วมฉลอง นำอาหารมาแบ่งปันกัน และแจก “สายประคำ” นำความยินดีมาสู่ชาวบ้าน และเราที่ไปเยี่ยม