ประชุมที่ศูนย์ซีซี

20 กรกฎาคม 2020 เวลา 16.00 น.

วันนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ มาประชุมกันที่ศูนย์ฯสามพราน  เพื่อติดตามงาน  พัฒนา  และวางแผน  การอบรมครูคำสอนครั้งนี้พิเศษ  คือต้อนรับ   ซิสเตอร์มารีอา เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ  คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี   ผู้อำนวยการคนใหม่  ต่อจาก  ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์  (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน) และคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  อาจารย์  และหัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม

            หลังจากดำเนินการประชุม  ตามวาระต่างๆ  เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ในช่วงเดือนมีนาคม  ถึงมิถุนายน  ที่ผ่านมา  ทำให้เราไม่สามารถจัดอบรมครูคำสอน  ภาคฤดูร้อน  จึงตั้งใจจะจัดในปีหน้า

            คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้เสนอข้อคิดเห็น  3 ประการ  คือ

  1. เรียนจบแล้ว นักศึกษาสอนคำสอนได้ไหม
  2. การสอนต้องสร้างชุมชน และประกาศข่าวดีมิใช่ได้องค์ความรู้ เท่านั้น
  3. คุณพ่อกำลังทำสำรวจ “ทำไมผู้ใหญ่กลับใจ” ด้วยการสัมภาษณ์  หวังว่าจะมีประโยชน์ในการสอนคำสอน

    *  เราน่าจะจัดเสวนาเรื่อง  “ทิศทางการอบรมครูคำสอนไทย  ค.ศ. 2020”  มิใช่เน้นโรงเรียนเท่านั้น ควรเน้นครูคำสอนนอกระบบโรงเรียนด้วย  เชิญ “ อาจารย์   มาแมร์…” รวมพลังศิษย์เก่า  จากแสงธรรม  จาก NCC จากโรม ฯลฯ มาแสดงความคิดเห็น  หาแนวทางในยุค New Normal

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

Recommended Posts