Skip to content

ฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร แม่ริม 2020

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

ตามปกติ การฉลองนักบุญ ยอแซฟ กรรมกร ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม แต่สำหรับวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่ คุณพ่อสมชาย กิจนิชี (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาส และรับผิดชอบศูนย์คำสอนแม่ริม รอให้นักศึกษากลับมาที่ศูนย์ในปีการศึกษาใหม่จึงจัดวันนี้

มีพระสงฆ์มาหลายคน จากบ้านดอนบอสโกดอยสะเก็ด ซิสเตอร์และเด็กๆจากบ้านเยาวสตรี (คณะผู้รับใช้ฯ) บ้านพรสวรรค์ (คณะรักกางเขน ท่าแร่) และสัตบุรุษ รวมประมาณ 180 คน

            ระหว่างพิธีมิสซา มีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กเล็ก 3 คน

            หลังมิสซา รับประทานอาหารร่วมกัน สภาภิบาลของวัด ร่วมมือกันให้ชาวบ้าน และเพื่อนบ้าน นำอาหารคาว หวาน มาทำบุญ แม้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี แต่ชาวบ้านใจดี นำอาหาร ลำไย และไอศกรีม มาร่วมฉลอง น่าประทับใจ