Skip to content

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มิสซังเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน2563 และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นครั้งที่ 3 มีชาวบ้าน 120 ครอบครัว ที่ทำงานและอาศัยที่ปางช้างทั้ง 4 แห่งที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

การช่วยเหลือครั้งที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น เจ้าหน้าที่ทุกแผนกรวมทั้งพระคุณเจ้า คุณพ่อและซิสเตอร์ช่วยกันขนของขึ้นรถที่จะนำไปให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูป แล้วออกเดินทางไปที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

ไปถึงประมาณ 9.30 น ได้ช่วยกันจัดเตรียมของและเช็ครายชื่อชาวบ้านที่จะมารับของกับผู้ประสานงานของแต่ละพื้นที่แล้ว คุณพ่อศราวุธ แฮทู ได้ขอครูคำสอน (เปาโล พะเอ๊าะ) นำสวดภาวนาด้วยภาษาของเขาเอง เพื่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีที่ช่วยเหลือพวกเรา จากนั้นคุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาสังฆราชมิสซังเชียงใหม่และคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมได้อวยพรชาวบ้าน พร้อมแจกน้ำเสกให้ครอบครัวละ 2 ขวด

หลังสวดภาวนาเสร็จ ก็จัดแถวชาวบ้าน มารับของด้วยตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่ปางช้างแม่ตะมานและปางช้างเมืองกึ๊ด ที่สามารถมารับของด้วยตนเอง ส่วนชาวบ้านที่ปางช้างป่าไม้แดงและบ้านปะลองไม่สามารถมารับของได้ด้วยตนเอง แต่ทางผู้ประสานงานที่ปางช้างแม่ตะมาน ซึ่งเป็นครูคำสอนและทีมงานได้รับแทนและจะดำเนินการจัดส่งไปให้ สาเหตุที่ชาวบ้านไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เนื่องจากไม่สามารถหารถมาส่งได้ และด้วยทางศูนย์ ฯได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบในระยะเวลากระชั้นชิดแค่วันเดียว

จากแบบสอบถาม ทราบว่าทุกครอบครัว เริ่มมีรายได้บ้างแล้ว แม้ว่าปางช้างยังไม่ได้เปิดกิจการได้ทุกแผนก เขาคาดว่าในเดือนสิงหาคม จะเป็นเดือนที่เริ่มมีการเก็บผลลำไย แม่บ้านที่ไม่มีงานทำที่ปางช้าง ก็จะต้องออกไปรับจ้างเก็บหรือคัดลำไย กับเจ้าของสวนที่อยู่ในบริเวณใกล้ปางช้างแม่แตง สำหรับค่าแรงงานนั้นวันละเท่าไรยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของงาน

แผนที่ได้วางไว้ว่า จะช่วยเขาปลูกผักเพื่อบริโภคเองนั้น คงยังทำไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่ๆจะปลูกพืชผัก ส่วนแผนการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและทำสบู่ใช้สำหรับอาบน้ำหรือซักผ้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนั้น ทางดอกไม้ป่าจะทำการฝึกอบรมต่อไปตามแผน ที่ได้กำหนดวันเวลากับกลุ่มแม่บ้านเรียบร้อยแล้วคือวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ปางช้างแม่ตะมานโดยมีแผนกสตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทีมวิทยากร

นำถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่ปางช้างแม่แตง แม่ตะมาน เมืองกึ๊ด ป่าไม้แดงและปางช้างโชคชัย จำนวน 120
ครอบครัว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง