ยุวธรรมทูต (พระคัมภีร์ที่ฉันรัก) หมู่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย

วันที่ 27 มิถุนายน 2020

วันที่ 27 มิถุนายน 2020 PMS รับผิดชอบโดย คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ ได้ไปจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต ที่หมู่บ้านนาเกียน อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีเด็กๆ ยุวธรรมทูต จำนวน 31 คน และพี่เลี้ยงที่เป็นเยาวชนในหมู่บ้านอีก 3 คน ช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ยุวธรรมทูต ทั้งวันเลย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย
ภาคเช้าให้เด็กได้ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีและประวัติยุวธรรมทูต เสร็จต่อด้วยให้เด็กได้ร่วมกันเขียนเป็นกลุ่ม หัวข้อ คือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และให้เด็กแบ่งปันกัน และต่อด้วยหัวข้อ ยุวธรรมทูต Laudato si’ ให้เด็กเขียนแบ่งปันกันถึงการรักธรรมชาติ
ส่วนภาคบ่าย ได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์พระคัมภีร์ และให้เด็กรู้จักรักพระคัมภีร์ และการสวดภาวนา สวดให้เพื่อนๆ และคนยากจน ที่อยู่ห่างไกล อยู่หมู่บ้านอื่นๆ สรุป คือให้เด็กๆ รักพระคัมภีร์และรักการภาวนา เข้าวัดสวดภาวนาสม่ำเสมอ

คุณพ่อ สิริชัย บุหงาสวรรค์

Recommended Posts