พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรม ที่ขุนยวม

พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรมและอภิบาลในหัวข้อ “ถุงหนังใหม่ สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” ระหว่าง17-19 มิ.ย. 2020 ที่ศูนย์เรียนรู้ นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ขุนยวม โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายโดย คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

Recommended Posts