Skip to content

บทเทศน์วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

พระศาสนจักรมีประสบการณ์ทั้งความบรรเทาและการถูกเบียดเบียน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถวายมิสซาเช้าวันเสาร์สำหรับซิสเตอร์คณะเมตตาธรรมแห่งนักบุญวินเซนต์เดอปอล ที่ช่วยงานพระองค์ ณ สถานพำนักซางตามาร์ธา ในบทเทศน์พระองค์ตรัสว่าพระจิตทรงทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโตในขณะที่ปิศาจพยายามที่จะทำลายพระศาสนจักรด้วยความอิจฉา อำนาจ และเงินทอง

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถวายมิสซาเมื่อวันเสาร์แห่งสัปดาห์ที่สี่ในเทศกาลปัสกา พระองค์ทรงรำลึกถึงนักบุญหลุยซา เดอ มารีลัค (Luisa de Marillac) ซึ่งเป็นผู้ร่วมตั้งคณะธิดาเมตตาธรรมกับนักบุญวินเซนต์เดอปอล (Vincent de Paul) ซึ่ง เป็นคณะซิสเตอร์ที่พำนักอาศัยอยู่ภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา และ พวกเขามีร้านขายยาอยู่ในวาติกัน  ด้วยความจริงวันฉลองของท่านนักบุญคือวันที่ 15 มีนาคม แต่เพราะวันนั้นอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา

        ภาพวาดของผู้ตั้งคณะถูกประดิษฐานไว้ข้างพระแท่น ณ วัดน้อยในโอกาสวันฉลองของท่าน  “วันนี้เป็นวันที่พวกเรารำลึกถึงนักบุญหลุยซา เดอ มารีลัค (Luisa de Marillac) ขอให้พวกเราภาวนาสำหรับซิสเตอร์วินเชนต์เซี่ยน ที่ดำเนินกิจการร้านขายยาและโรงโรงพยาบาลมาเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษแล้วภายในนครรัฐวาติกัน  พวกเราภาวนาขอให้พระเยซูคริสต์อวยพรซิสเตอร์ทุกคน” พระสันตะปาปาตรัส

 

การเทศนาประกาศข่าวดีและการเบียดเบียน

        ในบทเทศน์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายข้อความจากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ. 13: 44-52)  ซึ่งชาวยิวแห่งเมืองอันทิโอ๊ก (Antioch) “ที่อิจฉาและประสงค์ร้าย” กล่าวโต้แย้งต่อการอ้างอิงของเปาโลเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  พวกเขาพากันไปยุยงสตรีผู้ทรงเกียรติที่มีใจศรัทธา และคนที่มีชื่อเสียงในเมืองนั้น เรียกร้องให้มีการเบียดเบียนการเทศน์สอน ซึ่งบีบบังคับให้เปาโลและบาร์นาบัสต้องหนีไปจากท้องที่  เมื่อพูดถึงอำนาจของพระเจ้า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอ้างถึงบทเพลงสดุดีที่ว่า “จงขับร้องบทเพลงใหม่สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงนำชัยชนะ พระองค์มีพระกรที่ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงทำให้ผู้คนทราบถึงความรอดของพระองค์…”

        ในหนังสือกิจการอัครสาวก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตั้งข้อสังเกตว่า ชาวเมืองอันทิโอ๊ก (Antioch) ปัจจุบันอยู่ในประเทศซีเรีย พวกเขาทั้งหลายทั้งปวงพากันมาฟังพระวาจาของพระเจ้า เพราะเปาโลและบรรดาอัครสาวกเทศน์อย่างห้าวหาญและพระจิตเจ้าก็ทรงช่วยพวกเขา  แต่พอมาเห็นฝูงชนมากมายให้ความสนใจ พวกยิวก็แทบคลั่งเพราะความอิจฉาริษยา ด่าทอสาปแช่งการเทศน์ของเปาโล

 

การต่อสู้ระหว่างพระจิตกับความชั่ว

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัส “ในมุมมองหนึ่ง องค์พระจิตเจ้าที่ทรงทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต แต่ในอีกมุมองหนึ่ง  เหล่าปิศาจพยายามอย่างมากทำลายพระศาสนจักร” ซึ่งเป็นเช่นนี้อยู่เสมอ ฝ่ายหนึ่งพยายามก้าวไปข้างหน้า แต่ปิศาจคอยจ้องที่จะทำลาย  พระองค์ตรัสว่า จากประสบการณ์ของพระศาสนจักรเผชิญความทุกข์ยากลำบากมากมาย และการเป็นมรณะสักขีในการเจริญเติบโต และการต่อสู้ดิ้นรนกันนี้ ในการประกาศพระวาจาของพระเจ้ากำลังทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต ก็มักจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเสมอ

        สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็น “พระศาสนจักรพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางการบรรเทาของพระเจ้าและการเบียดเบียนของโลก”  เมื่อใดที่พระศาสนจักรไม่มีความยุ่งยากลำบากก็มักจะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเสมอ” พระองค์กล่าวเพิ่ม “หากดูเหมือนว่าปิศาจสงบแสดงว่าสิ่งต่างๆกำลังำเนินไปไม่สู้ดีนัก เพราะอาจมีกับดัก”

 

การอิจฉาตาร้อน

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า เครื่องมือที่ปิศาจใช้ในการทำลายการประกาศพระวาจา คือความอิจฉาตาร้อน เป็นความโกรธแค้นของปิศาจที่เป็นตัวทำลายพระศาสนจักร  สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าเมื่อพวกเราเห็นการต่อสู้กันนี้ ขอใหมองทางบวก  เพราะเป็นการดีที่จะรับรู้ว่าพระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการบรรเทาใจของพระเจ้าและการเบียดเบียนของโลก  ขอให้รับรู้ว่าจะมีการต่อสู้กันเช่นนี้เสมอ พระจิตจะทรงสร้างความสมานฉันในพระศาสนจักร  ส่วนปิศาจจ้องทำลายพระศาสนจักรแม้กระทั่งทุกวันนี้

 

อำนาจและเงินตรา

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชี้ให้เห็นว่าอำนาจทางโลก คือเครื่องมือของความอิจฉาริษยา  “อำนาจทางโลกสามารถเป็นสิ่งดีได้ ประชาชนสามารถเป็นคนดีได้ ทว่าในตัวอำนาจเองแล้วมักจะมีอันตรายเสมอ”  “อำนาจของโลกขัดแย้งกับอำนาจของพระเจ้า และเบื้องหลังแห่งอำนาจของโลกก็คือเงินตรา”

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับเป็นขึ้นมา อำนาจของโลกและเงินตราถูกนำมาใช้เพื่อปกปิดความจริง  พระองค์ทรงสรุปด้วยการกล่าวว่าลูกๆคริสตชนควรมอบความไว้วางใจของตนเองในองค์พระเยซูคริสตเจ้า และในองค์พระจิต ตรงไม่ใช่ในอำนาจของโลกและเงินตรา

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทเทศน์นี้มาแบ่งปันและไตร่ตรอง)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง