Skip to content

คริสตชนใหม่

ตามปกติในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  (11 เมษายน  2020  ที่ผ่านมา) บางวัดมีพิธีโปรดศีลล้างบาป  แก่เยาวชน  และผู้ใหญ่ที่สมัครใจเรียนคำสอน (คริสตศาสนธรรม)  อย่างน้อย  1-2  ปี  อันที่จริง  นอกจากได้รับศีลล้างบาป ยังมีศีลกำลัง  และศีลมหาสนิท  ซึ่งเรียกรวมกันว่า  ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ในช่วง  มีนาคม –  เมษายน  รัฐบาลประกาศห้ามการรวมกลุ่ม  ชุมนุมกัน  จึงทำให้เราต้องงดพิธี ที่สัตบุรุษเคยร่วมฉลองได้  หลายวัดจึงยังไม่สามารถจัดพิธีโปรดศีลล้างบาปได้อย่างที่เคย   อาจมีบางวัดที่จัดพิธีศีลล้างบาปแล้ว   แต่จำกัดผู้ร่วมพิธี    จึงอาจทำให้

คริสตชนใหม่  รู้สึกเสียดายบ้าง  แต่พ่อก็หวังว่าท่านคงเข้าใจสถานการณ์นะครับ

ตามขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน  (ศีลล้างบาปผู้ใหญ่  235-237)  พระศาสนจักรยังขอให้ช่วงปัสกา 7 สัปดาห์  ก่อสมโภชพระจิตเจ้า  (ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่  31  พฤษภาคม)  ให้มีการสอนคำสอนแก่คริสตชนใหม่ต่อเนื่องอีก  7  อาทิตย์  เพื่อแบ่งปันพระวาจาจากบทอ่านประจำวันอาทิตย์  แบ่งปันประสบการณ์  กับสมาชิกสภาภิบาลวัด  และกิจกรรมคาทอลิกในเขตวัด  เช่น  พลมารีย์  นักขับร้อง  คูร์ซิลโล  วินเซนต์เดอปอล ฯลฯ  เพื่อให้ความเชื่อลึกซึ้งขึ้น  เข้าใจชุมชนคริสตชน  และวิถีชุมชนวัด (BEC)  มากขึ้น   เข้าใจ  “พระเมตตา”  มากขึ้น

แต่เนื่องจากสภาพการแพร่ระบาดโควิด – 19 แบบนี้  จึงทำให้ต้องงดการเรียนการสอนไปก่อน  ค่อยหาเวลาติดตามกันอีกที  อย่างไรก็ดี  ขอยินดีกับบรรดาคริสตชนใหม่ทุกคนนะครับ  รุ่นโควิด – 19

ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง