สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวชมเชยศาสนบริกรบาดหลวง

ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกันแทบจะว่างเปล่า

ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชมเชยบรรดาศาสนบริกรบาดหลวงที่ดีและที่เสียสละทั่วโลก

ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปยังสถานที่คุมขังนักโทษ เวลเลทตรี (Velletri) เพื่อถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) รำลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ด้วยการทำพิธีล้างเท้าผู้ถูกคุมขัง ซึ่งเป็นการเริ่มตรีวารฉลองปัสกา

ปีนี้โลกส่วนใหญ่ถูกปิดพื้นที่ (lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ไวรัสโคโรนาซึ่งนำความตายมาสู่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกซึ่งในประเทศอิตาลีเองมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 18,000 คน จึงได้มีการเปลี่ยนกำหนดการของสมเด็จพระสันตะปาปา 

พระองค์มิได้ทำพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีมิสซาในภาคเช้า และพระองค์ก็มิได้เสด็จออกไปข้างนอกเพื่อทำพิธีล้างเท้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีฉลองบูชามิสซารำลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (Caena Domini) ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ที่แทบจะว่างเปล่าโดยไม่มีพิธีล้างเท้า

ระหว่างการเทศน์พระองค์กล่าวถึง บรรดาศาสนบริกรบาดหลวงและทรงชมเชยท่านเหล่านั้นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้เสียสละแม้กระทั่งยอมอุทิศชีวิตตนเอง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสียพระทัยที่บาดหลวงกว่า 60 องค์ต้องเสียชีวิตไปในประเทศอิตาลีเพราะติดเชื้อโรคโควิด-19

 

“ขอให้ทุกคนจงกล้าหาญ” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้กำลังใจบรรดาสมณะบาดหลวงเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะทรงประทับอยู่กับพวกท่านเสมอ  พระองค์ทรงชมเชยบรรดาบาดหลวงที่ต้องเดินทางไปในถิ่นแดนไกลๆแม้กระทั่งต้องอุทิศชีวิตของตนเองและบางครั้งแทบจะจำชื่อพวกท่านไม่ได้

พระองค์ยังทรงคิดถึงบรรดาบาดหลวงที่รับใช้ตามหมู่บ้าน ซึ่งโลกอาจไม่รู้จักแต่สัตบุรุษรู้จักคุณพ่อเหล่านั้นเป็นอย่างดี  สนมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสรทรงชื่นชมที่บาดหลวงเหล่านั้นรู้จักประชาสัตบุรุษที่ตนเองรับใช้เป็นการส่วนตัว แล้วพระองค์ยังทรงเตือนใจด้วยว่าคุณพ่อบาดหลวงควรจำแม้กระทั่งชื่อสุนัขของพี่น้องสัตบุรุษ

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสียพระทัยว่าบาดหลวงที่ประพฤติตนเองไม่เหมาะสมบางคน บ่อยครั้งทำให้ชีวิตของผู้อื่นต้องถูกดูหมื่นดูแคลนและไม่ได้รับการเคารพ พระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างมากกับวิกฤตที่เกิดขึ้นของการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความผิดหวังที่พระองค์ไม่สามารถถวายบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)ในมหาวิหารช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ ซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง หากสถานการณ์ดีกว่านี้ ซึ่งอาจก่อนที่จะถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า (มิฉะนั้นก็คงเลื่อนไปเฉลิมฉลองเป็นปีหน้า)

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาแบ่งปัน)

Recommended Posts