Skip to content

ในโอกาสพิเศษของวันครบรอบ 12 ปีของการจากไปของ เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเรและผู้รับใช้ของพระเจ้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ได้จัดงานฉลองอย่างเรียบง่ายด้วยการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อทินกร ลาทู (M.Id.) เป็นประธาน ชีวิตของเคียร่าและการตอบรับความรักของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่นำเสนอผ่านทางวิดีโอสั้น ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ส่องประกายไปยังผู้คนอีกมากมาย

พระเยซูเจ้าประทับท่ามกลางครอบครัว

“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18:20) ข้อความนี้เป็นหัวข้อของการพบปะครอบครัวของคณะโฟโคลาเร ณ บ้านมารีย์นิรมล จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 118 คน จาก แม่วาง แม่ปอน สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร มีผู้ใหญ่ 68 คน และเด็ก ๆ 50 คน เป็นคนเมือง คนภาคกลาง ชาวปกาเกอะญอ ชาวอาข่า ชาวลาหู่ ชาวคะฉิ่น และชาวฟิลิปปินส์ การพบปะครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกครอบครัวจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาแบ่งปันแก่สมาชิก 35 ครอบครัว การพบปะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

focolare thailand (1)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง