Skip to content

11-12 มีนาคม 2020

เช้าวันพุธที่ 11 มีนาคม เวลา 7.15 น. คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซ่า คุณพ่อศราวุธ แฮทู และผมเดินทางจากมิสซังเชียงใหม่ ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมงานของวัดคาทอลิก ที่แจ้ห่ม จลำปาง

10.00 น. คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาส คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา ซิสเตอร์ และครูคำสอน 8 คนได้ร่วมประชุม โดยคุณพ่อบรูโน บรรยายถึงงานอภิบาลธรรมทูต 39 หมู่บ้านโดยมี 26 วัดน้อย ครูคำสอน 10 คน ดูแลชาวอีสาน ล้านนา ลาหู่ ปกาเกอะญอ อาข่า ม้ง และเมี่ยน มิสซาเดือนละครั้ง

มีศูนย์เด็ก 4 แห่ง คือ แจ้ห่ม (55 คน) บ้านกล้วย (45 คน) ศูนย์นักบุญเปาโล แม่แจ๋ม (ลาหู่) 19 คน และศูนย์ที่บ้านใหม่พัฒนา 7 คน รวม 126 คน มีสอนคำสอนทุกอาทิตย์

15.30 น. ซิสเตอร์คณะเมตตาธรรมแห่งนักบุญชานอังติด ตูเร มีซิสเตอร์ 3 คน ที่บ้านผาช่อ ดูแลเด็กพิการ ประมาณ 10 คน ซิสเตอร์ 2 คน ชาวลาว มีความลำบากเรื่องวีซาธรรมทูต

18.15 น. ถวายมิสซากับเด็กเยาวชนที่ศูนย์บ้านกล้วย และรับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม

6.30 น. มิสซาเช้า
8.30 น. ดูกิจการเกษตรที่ศูนย์แจ้ห่ม มีทำนา เลี้ยงแพะ แกะ หมู บ่อเลี้ยงปลา กาแฟ
10.30 น. เดินทางไปบ้านแม่แจ๋ม เยี่ยมศูนย์เด็ก นักบุญเปาโล มีครูดาวิดดูแล
14.30 น. เดินทางไปดูศูนย์อบรมเลาดาโตซี (แจ้ซ้อน)
15.00 น. ไปบ้านเข้าเงียบที่ป่าเมี้ยง ประมาณห้าโมงจึงเดินทางกลีบเชียงใหม่

คุณพ่อดูแลเรื่อง กาแฟบรูโน่ ชา ช่วยชาวบ้าน รายได้ช่วยทุนการศึกษาเด็กๆ ในศูนย์ และงานของมิสซัง มีเยาวชนอิตาเลี่ยน ชื่อ ดิน่า เรียนพูดภาษาไทยที่ประเทศอังกฤษ เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับงานของวัดนี้ ทำวิทยานิพนธ์…เก่งจัง….มาหาข้อมูลในสนามงานที่เมืองไท

ขอบคุณคุณพ่ออาเล็กซานโดร โบดิญอง คุณพ่ออาดรีอาโนคณะปีเม ครูมุดี เจริญธรรม ผู้บุกเบิกงานธรรมทูตที่เขตนี้ จนมาถึงคุณพ่อตรีเวเนโต้ ในปัจจุบัน

ขณะทีไวรัสโคโรน่าระบาดที่อิตาลี ขอร่วมใจภาวนาให้ชาวอิตาเลี่ยน …เป็นพิเศษ ครับ