วันที่ 6 มีนาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดให้มีการสัมมนาประจำปีของสภาภิบาล ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ ในเรื่องศีลสมรสและพิธีศีลสมรสตามธรรมเนียมของคริสตชนคาทอลิก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นวิทยากรบรรยาย และกฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วยศีลสมรสโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู และปิดด้วยรายการพบพระคุณเจ้า
เขียนข่าว….คุณพ่อณรงค์ชัย

Recommended Posts