Skip to content

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 คณะนักบวชทั้งหญิง-ชาย ที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ฉลองวันนักบวชสากลขึ้น โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านของซิสเตอร์คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมชาย กิจนิชี (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม และผู้อำนวยการศูนย์คำสอน แม่ริม เป็นวิทยากรแบ่งปัน มีนักบวชทั้งหญิงและชายเข้าร่วมกว่า 62 คน พร้อมกันนี้มีซิสเตอร์ที่ครบรอบ 50 ปีชีวิตนักบวชหนึ่งท่านคือ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี คณะอูร์สุลิน และครบรอบ 60 ปีชีวิตนักบวชของภารดาอามาโตประสาท หอมสนิท คณะซาเลเซียน