เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ 7 คนได้ไปเยี่ยมนักศึกษาคาทอลิกที่แม่ฮ่องสอนเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูสถานการณ์นักศึกษาว่าเป็นอย่างเพื่อที่จะได้เชื่อมงานด้วยกันและมีอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้
(ตัวแทนนักศึกษาเครือข่าย:บร.ปี่, พี่ธีร์,พี่ตอจี, โจ้,โชค,หมิโพ, นูและมิก)
(ตัวแทนนักศึกษาแม่ฮ่องสอน:น้องมิน,น้องลี,น้องกิ่ง,น้องขวัญ,น้องพิช,น้องมะนาว,น้องออน,น้องเป้)
Repoertd by Togy Yuthachai Ngeanla

เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

Recommended Posts