วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อศราวุธ แฮทู (เลขา) ซิสเตอร์ 2 ท่านที่ประจำศูนย์สังฆมณฑล ไปเยี่ยมวัดด้วยกัน มิใช่โอกาสฉลองวัด เราไปเยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ภราดามานะ ศรีสุทธิจรรยา (คณะกาปูชิน) มารอต้อนรับ

เราไปถึงประมาณ 5 โมง ใช้เวลาเดินทางจากศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง มีชาวบ้านรอต้อนรับ… เราต้องเดินข้ามสะพานแขวน จริงๆกำลังดำเนินการ ก่อสร้างสะพาน (ใช้เวลา 300 วัน งบประมาณ 14 ล้านบาท)

19.00 น. คุณพ่อศราวุธ ถวายมิสซา เป็นภาษาปกาเกอะญอ ชาวบ้านมาร่วมพิธีประมาณ 90 คน หลังมิสซามีเวลาสนทนากับชาวบ้าน 30 นาที และคุณสิริ เตรียมคลิปวีดีโอโป๊ปเสด็จประเทศไทย และประวัติช้าง ไม่มีไฟฟ้าจึงต้องปั่นไฟ ชมกันจนถึงเกือบห้าทุ่ม

พ่อไปนอนที่บ้านของชาวบ้าน ตื่นเช้าอากาศหนาวมาก ประมาณ 6-7 องศา ต้องผิงไฟกับชาวบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พิธีมิสซา 10.00 น.ฉลองวันอาทิตย์พระวาจา มีสัตบรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีที่นี่ รวมประมาณ 140 คนครับ

หลังมิสซา ผมเอารูปพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูทรงเลือกศิษย์ ไปถามชาวบ้าน และ รับประทานอาหารร่วมกัน

ผมจำได้ว่าเคยมาที่นี่เกือบ 5 ปีมาแล้ว บริเวณหน้าวัดกว้างขวางดี แต่ทางเข้าวัดเยื้องๆผ่านหน้าบ้านของชาวโปร์แตสแตนท์

คุณพ่อศิริพงษ์ ซื้อปฏิทินคาทอลิก ไปแจกสัตบุรุษทุกครอบครัว เป็นพิเศษมีรูปสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประเทศไทย

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

Recommended Posts