Skip to content

วันที่ 25 มกราคม 2020 ศูนย์โม้งคาทอลิก ร่วมฉลองพ่อบอสโก บิดาและอาจารย์​ของเยาวชน
คุณพ่อสมชาย​ กิจนิชร ประธาน​พิธีบูชาขอบพระคุณ​
ได้เทศน์ให้ข้อคิด “ปล่อยให้เด็กๆมาหาเราเถิด​ ท่านทั้งหลายที่เป็นเหมือนเด็กเล็กเหล่านั้น​ จะได้รับรังวัลคืออาณาจักรสวรรค์”
จงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเสมอ​เพราะพระเจ้าทรงรักเด็กเล็ก​ แม่วัยชรา​แล้วก็ตามก็จงทำให้ใจเป็นเหมือนเด็ก แล้วใจท่านจะพบพระเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้า​ สำหรับความชื่นชมยินดีนี้

หลังพิธี​บูชา​ขอบพระคุณ​ ได้รับประทานอาหาร​ร่วมกันมีการแสดงให้ชม
ในช่วงเวลาบ่าย​ บ้านดอนบอสโกได้จัด​กิจ​กรรมแข่งขันฟุตบอล​ “ดอนบอสโกคัพ” ให้กับเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานพร้อมกับบรรดาคุณพ่อ

25