Skip to content

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 พวกเราชาวคณะโฟโคลาเรกับเยาวชน ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมวันเด็กที่หมู่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพี่น้องชนเผ่าลาหู่อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านที่เราได้ไปจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 24 ครอบครัว และเด็กๆ 55 คน กิจกรรมที่จัดให้เด็กๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี พวกเยาวชนจัดกิจกรรมได้อย่างดีมากและได้ให้ความสุขกับเด็กๆ โดยผ่านทางการร้องเพลง เล่นดนตรี เกมต่างๆ พวกเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการที่ชื่อว่า “ความหิวเป็นศูนย์” “Zero Hunger” ให้เด็กๆ ฟัง แล้วก็มีการแสดงละครตุ๊กตาของเยาวชน แสดงเกี่ยวกับหัวข้อ “เพื่อสันติภาพ” และเป็นการเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตและรู้จักการให้อภัย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกขนม หรือของใช้ที่จำเป็นให้ในแต่ละครอบครัวด้วย เด็กๆและพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนมีความสุขมาก ซึ่งเห็นได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขา

zero_hunger
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง