โอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ประจำปี 2019:18-19:Dec.
“_แม้เจ้าหน้าที่จะมีจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพเป็นคนธรรมดามากๆแต่พวกเราสามารถทำงานได้
_พ่อเชื่อว่าพระอยู่กับเราเหมือนนักบุญยอแซฟเป็นแผนการของพระ
_ให้เราทำหน้าที่ให้ผู้อื่นรู้จักพระเยซูเจ้า ให้เราเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ดีของพระ และให้พระวาจาเป็นศูยน์กลางของชีวิต” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาดหลวงสิริชัย บุหงาสวรรค์
…หัวข้อไตร่ตรอง:พระเจ้าและะเงินทอง มธ.6:24
“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

Recommended Posts