Skip to content

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16.30 น. มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี ซึ่งนำโดยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทรภร พร้อมกับสมาชิกบ้านเยาวชนชายหญิงและเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จและสิ้นปีพระศาสนจักร รวมทั้งเป็นการทบทวนกิจกรรรมและพระพรที่ได้รับตลอดในโอกาสครบรอบ 350 พร้อมทั้งเป็นการขอพรเพื่อการก้าวสู่ปีที่ 351 ของพระศาสจักรคาทอลิกไทย และปีที่ 61 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วย โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เป็นประธาน

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแล้ว ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำต่อไปในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างไรในการประกาศข่าวดีของสังฆมณฑลเชียงใหม่ในการเข้าสู่ปีที่ 61 ของสังฆมณฑลฯ และ 351 ปีของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยต่อไป

มูลนิธีชาวดอยจัดมิสซา .... …………………………………