Skip to content

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ได้จัดให้มีพิธีฉลองวัดประจำปีขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส วัดพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง เป็นประธาน พร้อมกับนำสัตบุรุษของเขตวัดมาร่วมสนับสนุนของหวานด้วยลอดช่องมาบริการแก่พี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองวัดครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้มีพี่น้องสัตตบุรุษจากต่างหมู่บ้านมาร่วมฉลองจนล้นวัด และหลังมิสซา มีการประชุมสภาภิบาลของเขตวัดด้วยเพื่อนัดแนะในการจัดกิจกรรมเตรียมฉลองคริสต์มาสที่จะถึงนี้ ซึ่งปีนี้หมู่บ้านหวยคลองเซ เป็นเจ้าภาพสถานที่ แต่ทุกหมู่บ้านจะร่วมด้วยช่วยกันทั้งอาหารและกิจกรรมต่างๆ  และมีการนัดแนะในการเตรียมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ด้วย

108513 .... …………………………………

.... …………………………………