วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวลา 10:00 น.
พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน พระสันตะปาปาปราศรัย

Nov 22,2019 10:00 hr.
MEETING WITH PRIESTS,RELIGIOUS,SEMINARIANS AND CATECHISTS
in St Peter’s Parish Speech of the Holy Father

POPE APOSTOLIC VISIT TO THAILAND - Speech of Holy Father in St Peter's Parish (LIVE STREAM)

Recommended Posts