Skip to content

วันเสาร์ที่  16  พฤศจิกายน 2019

หลังจากเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีกับบาทหลวง  สังฆมณฑลเชียงใหม่  วันที่ 11-15 พฤศจิกายน  ที่บ้านเรยีนา  ดอยสุเทพ  โดยมีคุณพ่อสมชาย  กิจนิชี  ผมเดินทางไปแม่ลาน้อย  (ประมาณ 4 ชั่วโมง) พบพบคุณพ่อธงชัย  วิวัฒน์เชาว์พันธ์  เจ้าอาวาสซิสเตอร์กำลังให้เยาวชนที่ศูนย์ของเราดูวีดีทัศน์  เรื่อง โซโลมอน เกี่ยวกับพระคัมภีร์  และซิสเตอร์ต้องการวีดีทัศน์พระคัมภีร์ให้เยาวชนดู  ทุกวันศุกร์เย็น  ผมตั้งใจจะหาให้  เพราะเป็นโอกาสที่ดี

วันเสาร์เช้า  8 โมง  เดินทางไปที่วัดน้อยนักบุญอันตน  บ้านห้วยนา ม.5 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน พบคุณพ่อหลายองค์  และชาวบ้าน  ประมาณ  300 คน  ที่สำคัญ คือพระคุณเจ้าพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย  จากนครสวรรค์  มาพบปะ  อาสาสมัครโอเออร์  มิสซังเชียงใหม่  จำนวนประมาณ 80  คน จาก 20 หมู่บ้าน  คุณพ่อคำมา  อำไพพิพัฒน์  เป็นจิตตาธิการ  ของสังฆมณฑลเชียงใหม่  หมู่บ้านนี้มีประมาณ 140  ครอบครัว  คาทอลิกเพียง  14 ครอบครัว  มีความร่วมมือสนับสนุนจากเพื่อนบ้าน  ทั้งชาวพุทธ  คริสตเตียน  และศาสนาดั้งเดิม  มาช่วยสร้างวัด

ชาวบ้านน่ารัก  มอบที่ดินให้  และสามัคคีกันดีครับ