ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 บาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปี ที่บ้านเรยีนา ของซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเข้าเงียบประจำปีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมชาย กิจนิจชี เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม เป็นผู้เทศน์ในครั้งนี้ เกี่ยวกับการเป็นบาดหลวงต้อง “เป็นสงฆ์ กษัตริย์ ประกาศก” อย่างไรในการเป็นผู้ประกาศข่าวดี

Recommended Posts