เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2019 วัดนักบุญเทเรซา บ้านปะ อ.จอมทอง มีการฉลองวัด โดยคุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อจีรภัทร รักสีขาว เป็นเจ้าอาวาส โอกาสนี้มีพี่น้องสัตบุรุตและเด็กศูนย์เข้าร่วมจำนวนมาก

 

Recommended Posts