นิวยอร์ค  25  ตุลาคม  2019 (Catholic  News   Agency)  โดย  Matt  Hadre

ขณะที่ชาวคริสต์ในประเทศอิรัค  และซีเรียกำลังทนทุกข์ยากหลังจากไอซิสพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ก็มีการเบียดเบียนที่ใหม่ในเอเชียใต้  และตะวันออก  รายงานโดยกลุ่ม Aid  to the  Church in Need  (ACN = ความช่วยเหลือพระศาสนจักรที่ลำบาก)

ACN  รายงานการศึกษา  2 ปี  เรื่องการเบียดเบียนชาวคริสต์ หัวข้อ  “ถูกเบียดเบียน  และถูกลืม?”  ให้ข้อมูลการก่อกวน  ความรุนแรง  และการแบ่งแยกชาวคริสต์  ตั้งแต่  กรกฎาคม  2017  จนถึงกรกฎาคม  2019  (25 เดือน)

–  สตรีชาวคริสต์ทนทุกข์มากที่สุด  ถูกกระทำ  ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา  และได้รับความรุนแรงทางเพศ

–  มี 12  ประเทศที่รุนแรงมากที่สุด  คือ อิรัค  อียิปต์  ไนจีเรีย  สาธารณรัฐอาฟริกากลาง  ซูดาน  อินเดีย  ปากีสถาน  เมียนมาร์  ศรีลังกา  จีน  ฟิลิปปินส์  และ เกาหลีเหนือ

พระคาร์ดินัล  โยเซฟ  คุทท์  แห่ง  การาจี  (ปากีสถาน)  ได้เขียนในบทนำของรายงานนี้ว่า“คำที่พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์  เตือนใจเราผู้ติดตามพระองค์ว่า “ถ้าเขาเบียดเบียนข่มเหงเรา  เขาจะเบียดเบียนข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย (ยน 15:20)   …ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้ทนทุกข์มากกว่าเรา  ให้พบกำลังใจในคำกล่าวของนักบุญเปาโลที่ว่า”เราทนทุกข์ทรมานรอบด้าน  แต่ไม่อับจน  เราจนปัญญา  แต่ไม่หมดหวัง  เราถูกเบียดเบียนแต่ไม่ถูกทอดทิ้ง  เราถูกตีล้มลง  แต่ไม่ถึงตาย  เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเราอยู่เสมอ  เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏอยู่ในร่างกายของเราด้วย”  (2 คร.4:8-10)

ขณะที่พวกไอซิสทำร้ายชาวคริสต์ในประเทศอิรักและซีเรียตั้งแต่  ค.ศ.2014  นานาชาติได้ประณาม  ก็เริ่มมีการทำร้าย การฆาตกรรม  และก่อกวนชาวคริสต์ในอินเดีย  ศรีลังกา   เมียนมาร์  จีน  และเกาหลีเหนือ

หลังจากสงครามภายในประเทศศรีลังกาได้ยุติลงเมื่อ  10 ปีมาแล้ว  ชาวคริสต์ และชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ถูกกลุ่มชาตินิยมสิงหลพุทธโจมตีและใช้ความรุนแรง  กลายเป็นโศกนาฏกรรมในวันอาทิตย์ปัสกา  (21  เมษายน  2019) กลุ่มไอซิสประกาศรับผิดชอบการระเบิดวัดและโรงแรม  ในตรีวารปัสกา ทำให้เสียชีวิต 258  คน  และบาดเจ็บประมาณ  500 คน  พระคาร์ดินัล  มัลคอม  รันจิต  แห่งกรุงโคลัมโบได้แถลงขอให้รัฐบาลศรีลังกาออกแรงมากขึ้นเพื่อป้องกันการระเบิด  เพราะมีค่ายอบรมผู้ก่อการร้ายของกลุ่มจีฮัดถึง  5 แห่ง

ในประเทศอินเดีย  มีคนเตือนบรรดาผู้นำชาวคริสต์ให้ระวังกลุ่มชาตินิยมฮินดู  จะข่มขู่ศาสนิกชนกลุ่มน้อย  เพราะมีรายงานระยะ 2  ปีที่ผ่านมา  เกิดเรื่อง  24  ใน  29 รัฐในอินเดีย  ใน  ปี 2017  มี  440  เหตุการณ์ต่อต้านชาวคริสต์     ปี 2018  มากกว่า 470  ครั้ง  และ  4  เดือนแรกของ  2019 มีการโจมตีแล้ว  117  ครั้ง

ประเทศจีน  และเกาหลีเหนือ  ก็ยังเบียดเบียนชาวคริสต์ต่อเนื่อง  ชาวคริสต์ไนจเรียยังถูก กลุ่ม BoKo  Haram  และ Fuleni  เบียดเบียนเช่นกัน

 

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  สรุปข่าว

Recommended Posts