งานแพร่ธรรมสัญจร เขต 2 เมื่อ 2-4 ตุลาคม 2019 ที่บ้านฮากเกี๊ยะ และบ้านห้วยหลวง พื้นที่เขตวัดแม่ปอน
การแพร่ธรรมสัญจร เราปฏิบัติตามพระดำริของพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกอบด้วยคุณพ่อซิสเตอร์ ครูคำสอน และสัตบุรุษ ออกสวดสายประคำตามบ้าน อวยพรบ้าน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับประทานอาหารกับชาวบ้าน ตอนเย็นทำมิสซาด้วยกัน ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจดี เสริมความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้า

Recommended Posts