อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019
คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าอาวาส และคุณพ่ออรุณ กะโน๊ะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และสัตบุรุษ ที่บ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดฉลองวัด มีสัตบุรุษมาร่วมฉลอง ประมาณ 400 คน
เป็นธรรมเนียมที่ดีที่จัดฉลองวัด เปิดโอกาสให้บิชอป บาดหลวง ซิสเตอร์ไปเยี่ยม และลูกวัด ก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
คุณวุฒิ พี่ชายของคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ก็มาถ่ายทอดวงจรปิด ช่วยให้สัตบุรุษใต้วัดได้ร่วมพิธีดีขึ้น
หลังมิสซาคุณพ่อติดคำ เชิญซิสเตอร์เชลียง (คณะพระหฤทัย) ซิสเตอร์ศิริลักษณ์ (คณะอูร์สุลิน) โมโด่ะประทีป พออิโพ และคุณพ่อธินากร พูดกับสัตบุรุษถึงพันธกิจที่ทำ
คุณพ่อเจ้าวัดได้ซื้อระฆังใบใหม่ ราคา 130,000 บาท มาใช้ที่วัด แต่มีเงินเพียง 50,000 บาท
สัตบุรุษมาเต็มวัดชั้นบน ขับร้องภาษาปกาเกอะญอ ชวนศรัทธา มีสมาชิกพลมารีย์ ประมาณ 20 คน แต่งชุดมีสีฟ้ามาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด มาชมดอกไม้ที่หมู่บ้าน
ขอพระอวยพรเราให้เชื่อมั่นคงว่า “ไม่มีใครเหมือนพระเจ้า (มีคาแอล) ให้เราเป็นทูตของพระเจ้าในการประกาศข่าวดี(คาเบรียล) และ”เป็นโอสถขอพระเจ้า “(ราฟาแอล) เมื่อพบผู้เจ็บป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

Recommended Posts