Skip to content

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ เยาวชนบ้านมารีนา ที่ได้สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพเย็บผ้า โดยหลังพิธีมีการแสดงของน้องๆและเดินแบบโชว์เสื้อผ้าฝีมือของเยาวชนเอง ให้กับคุณพ่อ ซิสเตอร์และญาติพี่น้องที่มาร่วมงานได้ชม