Skip to content

21 กันยายน 2019

วันนี้ เจ้าภาพ มีทีมงาน 12 คน แบ่งเราเป็นทีม A และ ทีม B ให้ดูแล สะดวกพาเราไปแสวงบุญที่ต่างๆ พูดเป็นภาษาอังกฤษ

1. สักการะสถานมรณะสักขีเซนัมโต
2. สักการะสถานมรณสักขี ดังโกเก
3. สักการะสถานเซวโซมุน ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ใหญ่โตใต้ดิน น่า “มหัศจรรย์” มาก มีที่ถวายมิสซาห้องสมุด ห้องประชุม ฯลฯ

ตอนเย็น 16.30 น. -19.00 น. มีการสัมมนา Harmony ที่ห้องประชุมสักการะสถาน พระคาร์ดินัล อันดรูว์ โยม ซู- จุง มาร่วมสัมมนาด้วย

แต่ละประเทศ แต่ละสังฆมณฑลนำเสนอเรื่องมรณสักขี และการประกาศข่าวดี (5 นาที)

1. เกาหลี นำเสนอเป็นวีดีทัศน์ ดีมากๆครับ เข้าใจเส้นทางสักการะสถาน ที่เขาพาเราไปชม และแจกหนังสือวารสาร “The Pilgrims ลงเรื่องที่เขาส่งทีมไปดูงานมรณะสักขี สังฆมณฑลต่างๆทั้ง 9 ประเทศที่มาร่วมงาน

2. ไต้หวัน มีสักการะสถาน 4 แห่ง คาทอลิก 1% ของประเทศ

3. กัวลาลัมเปอร์ ไม่มีสักการะสถานโดยตรง

4. ปีนัง มานำเสนอเรื่อง College General เป็นบ้านเณรใหญ่รวมของเอเชีย ที่มีศิษย์เก่า “ประมาณ” 1600 คน เป็นนักบุญ (2) บุญราศี ประมาร 45 องค์ รวมทั้งบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง ของเราด้วย

5. เมียร์มาร์ มีสักการะสถานแม่พระ สังฆมณฑลย่างกุ้ง มีคริสตชน 7.1% จำนวน 675,745 บาทหลวง 939 องค์

6. เวียดนาม มีมรณสักขี 117 องค์ มีเรื่องราวน่าสนใจมาก

7. ญี่ปุ่น นำเสนอด้วยคลิปวีดีทัศน์ มรณสักขี 26 องค์แห่งเมืองนางาซากิ สมัย 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1597
มีการเบียดเบียน (ดังภาพยนตร์เรื่อง The Silence ที่เคยฉายในโรงภาพยนตร์ 2-3 ปีที่แล้ว)

8. กัมพูชา มีประวัติศาสนน่าเห็นใจมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทำลายวัดของทุกศาสนา คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม กำลังเสนอเรื่องราว 35 คนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ที่ถูกฆ่าช่วง ค.ศ. 1975 -1978

9. ฟิลิปปินส์ มีสักการะสถาน 17 แห่ง ระดับวัด (2) ระดับสังฆมณฑล 6 และระดับชาติ 9 แห่ง

10. ประเทศไทย มีเรื่องราวของบุญราศีแห่งสองคอน พ่อนิโคลัส บุญเกิด และโยแซฟ อุทัย บ้านคำเกิ้ม

การสัมมนาแบ่งปันเรื่องบุญราศี และนักบุญมรณสักขี ทำให้รู้จักเรื่องราวเพื่อนบ้านเอเชียที่ถูกเบียดเบียน ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่า “โลหิตของมรณสักขี เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ

///
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน

มิสซาฉลองนักบุญมรณะสักขีของเกาหลี ณ สักการะสถานเซวโซมุน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัลอันดรูว์ โยม ซู-จูง เป็นประธาน พร้อมบิชอป 6 องค์ บาทหลวง 35 และชาวบ้านประมาณ 600 คน

หลังมิสซา อาหารอำลา ที่วัดใกล้
14.00 น. เดินทางไปสนามบินอินชอน
18.35 น. บินกลับเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
พวกเราประทับใจในการไปร่วมงานครั้งนี้ ในชีวิตลำบากของมรณะสักขีเกาหลี ประทับใจในการต้อนรับ และบริการเราทุกอย่าง ทำให้เกิด “มิตรภาพ” กับสมาชิกทั้ง 9 ประเทศ พวกเขาน้อมรับพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราในการประกาศข่าวดีใหม่ครับ

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
24 กันยายน 2562