วันที่ 7 กันยายน2019 โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ที่วัด น.ยอห์นอัครสาวกแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน หลัวพิธีบูชาบอบพระคุณได้มีพิธีเสกและเปิดบ้านซิสเตอร์ แม่ปอน เป็นทางการ หลังจากที่ซิสเตอร์ได้มาร่วมทำงานแพร่ธรรมที่เขตแม่เหาะนี้ได้สองปีกว่าแล้ว ตั่งชื่อบ้านว่า “บ้านมารีย์แม่รัก

Recommended Posts