Vaticannews.va (7 สิงหาคม 2019) โดย David Watkins

ผู้หญิงชาวคริสต์ และชาวฮินดูถูกบังคับให้กลับใจนับถืออิสลาม ทุกปีจะมีเด็กหญิงถูกลักพาตัวอย่างน้อยหนึ่งพันคน ถูกข่มขืน และถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา ถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ทรมาน

วันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม มีการจัดแถลงข่าวในการาจี โดยมีพระคาร์ดินัล โยเซฟ คูท และผู้นำมุสลิมหลายคน

วันที่ 14 กรกฎาคม เด็กหญิงชาวคริสต์อายุ 14 ปี ถูกลักพาตัวในกรุงลาฮอร์ และถูกบังคับให้แต่งงาน ตำรวจได้รายงานให้พ่อแม่รู้ว่าลูกสาวเปลี่ยนศาสนาแล้ว

แม้กฎหมายปากีสถานกำหนดว่าการแต่งงานตามกฎหมายว่า ผู้หญิงต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีการขอให้เป็น 18 ปี และขอให้มีกฎหมายคุ้มครองคนถือศาสนากลุ่มน้อย

สื่อมวลชนนานาชาติสามารถช่วยปกป้องคนถือศาสนากลุ่มน้อยในปากีสถานได้ รวมทั้งการศึกษาสำหรับเยาวสตรี รัฐบาลควรส่งเสริมสิทธิ ความยุติธรรม และเสรีภาพแก่ทุกคน

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป 8 สิงหาคม 2019

Recommended Posts