Skip to content

โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ประจำปี วันที่ 29 มิถุนายน 2019 สำหรับพิธีฉลองปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องด้วยอยู่ในช่วงโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปี มิสซังสยามและ 60 ปี สังฆมณฑลเชียงใหม่ด้วย ดังนั้นบาทหลวงประทีป กีรติพงษ์ อธิการวัดจึงจัดให้บรรยากาศเป็นแบบล้านนา และพร้อมกันนี้เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีพิธีบวชบาทหลวงใหม่จำนวน 6 องค์ด้วยกัน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขศาสนปกครอง เขตเชียงใหม่ เป็นประธาน

และโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากบิชอป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงรายมาร่วมด้วย พร้อมกับบรรดาบาทหลวง และนักบวชหญิง ชาย จำนวนมาก รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษจำนวนหลายพันคน ที่มาร่วมยินดีในครั้งนี้

สำหรับบาทหลวงใหม่ทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย บาทหลวงเปาโล พัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง สังกัดเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นสัตบุรุษวัดพระชนนีพระเจ้า บ้านผาลาด เขตวัดแม่พระแห่งลูร์ด อำเภอเมืองลำปาง เป็นขาวเมี่ยน คนแรกของเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย

สังกัดคณะเยสุอิต 2 องค์ ประกอบด้วย บาทหลวง ดอมินิคซาวีโอ ศรายุธ กรสุภาพ  (SJ) สัตบุรุษ วัดน้กบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านห้วยโป่ง เขตวัดแม่พระลูกประคำ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนบาทหลวง ฟรังซิสเซเวียร์ พิพัฒน์ มือแป (SJ) สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ บ้านแม่โถกลาง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สังกัดคณะเบธาราม 2 องค์ ประกอบด้วย บาทหลวง อันดรู มานพ แกงเขียว (SCJ) สัตบุรุษ วัดนกบุญโรซารีโอ บ้านปางตอง  เขตวัดนักบุญยอแซฟ เด่นฮ่อม ต.บ่อแล้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ บาทหลวง สเตเฟน บรรเจิด ชื่นสุขเลิศทวีกูล (SCJ)  สัตบุรุษวัดแม่พระแห่งเบธาราม บ้านแม่แฮ เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  และคณะ O.M.I หนึ่งองค์คือ คือบาทหลวง เปาโล อุดมศักดิ์ ดิแฮ สัตบุรุษเขตวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนจบพิธี คุณพ่อสุกีโย ปีโตโย คณะเยสุอิต ซึ่งเป็นตัวแทนของบาทหลวงทุกท่านกล่าวยินดีกับบาทหลวงที่ครบรอบบวช 25 ปี ประกอบด้วยบาทหลวง อันตน ทูน ประภาสสันต์ และบาทหลวง บรูโน ซุปเปซา ว่า “ยินดีกับทั้งสองตลอด 25 ปีที่ผ่านมา คงมีควทั้งความสุข ชื่นชมยินดี และปัญหาอุปสรรคบ้างแต่มีพระพรของพระเจ้าเสมอ และยินดีกับผู้บวชทั้ง 6 องค์ว่า ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่าน และให้ข้อคิดว่า ตอนหนึ่งของข้อเตือนใจว่าชีวิตนักบวชของเราจะต้องถวายเหมือนกับพระเยซูเจ้า ที่ต้องทุ่มเทสำหรับการรับใช้ แน่นอนจะต้องเป็นผู้นำ แต่นำในการรับใช้เหมือนพระเยซูเจ้า” และสุดท้ายมุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้ข้อคิดว่า “วันนี้เรายินดีจริงๆ ที่เรามีบาทหลวงบวชเพิ่มอีก 6 องค์ เป็นปกาเกอะญอ 5 องค์ เมี่ยน 1 องค์ แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกคนทุกชาติเผ่าพันธุ์  ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อผู้บวชใหม่ทุกองค์ และยินดีกับบิดามารดาญาติพี่น้องทุกคนด้วย” สุดท้ายบิชอป แยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านว่า “ที่สำคัญขอฝากข้อคิดว่า ขอให้พวกเราจำเหตุการณ์ที่เราหมอบกราบต่อหน้าประธานในพีและพี่น้องสัตบุรุษในวันนี้ว่าเราได้ถวายตัวแล้ว และขอให้เราจำคำเทศน์เตือนที่ว่า จงเชื่อในสิ่งที่อ่าน จงสอนในสิ่งที่เชื่อ และทำสิ่งที่ท่านสอน เมื่อทำดังนี้แล้วชีวิตจะมีความาความสุขในการรับใช้พราคริสตเจ้าในเพื่อนพี่น้องสัตบุรุษ”