Skip to content

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  ซิสเตอร์บ้านมารีนาเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนสตรี  ที่ได้สำเร็จการศึกษาเย็บผ้า ที่บ้านมารีนาเป็นเวลา 2 ปี และได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รันต์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตร จากนั้น ต่อด้วยกิจกรรม รับชมการแสดงของน้องเยาวชนหญิงในบ้านมารีนา ที่ได้ ร่วมแบ่งปันความสุข ความยินดีด้วยการแสดงต่างๆ ให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมกัน บรรยากาศเต็มด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทุกคนได้มอบให้แก่กันและกัน