Skip to content

บ่ายวันที่  27 ธันวาคม  เดินทางไป หมู่บ้านจอลือใต้  ใช้เวลา  3-4  ชั่วโมงไปสบเมย  ทางไม่สะดวกเท่าไหร่  ไปถึงวัดพระเมตตา  วัดสาขาของวัดนักบุญลอเรโซ่  หลุยส์  แม่หาด  (เขต 4)ในปฏิทินคาทอลิก เล่มใหม่ 2019  ไม่ได้ลงวัดสาขาไว้เลย
มีมิสซาฉลอง  เวลา 19.00 น.  มีการแสดง 4-5 ชุดเท่านั้น  ไม่มีการแจกของขวัญ  หรือ ขนมอะไรแก่เด็กๆ
เช้าวันที่  28 ธันวาคม  เวลา 9.00 น.  มีพิธีเสกวัดและรับประทานอาหารด้วยกัน
บ่ายเราเดินทางกลับ  ผ่านแม่สะเรียง -ฮอด -จอมทอง  และเชียงใหม่ใช้เวลาเกือบ 6  ชั่วโมง  จึงค้างคืนสำนักมิสซังเชียงใหม่  เพื่อสุขภาพ  และความปลอดภัย

1