Skip to content

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บับติสต์ หมู่บ้านห้วยส้มใหม่ ได้มีมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ หรือการฉลองที่พี่น้องชนเผ่าอาข่าเรียกว่า “อะซุนต้า” นั้น ในปีนี้ได้มีคุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ  แฮทู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับคุณพ่อทนงศักดิ์ บิโข่ บาทหลวงคณะอิเดนเตส ในโอกาสนี้ได้มีพิธีสวมแหวนให้กับพี่น้องสัตบุรุษของหมู่บ้านห้วยส้มใหม่ จำนวน 4 คู่อีกด้วย

ในการฉลองวันนั้นได้มีพี่น้องสัตบุรุษจากหลายๆ วัดได้เกียรติมาร่วมฉลองและให้เกียรติมาร่วมในพิธีฯ ไม่ว่าจะเป็นคระพลมารีย์ของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ซิสเตอร์และน้องๆ จากบ้านมารีนา มาร่วมด้วย

IMG_3995
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง